Hoe gevaarlijk zijn bloedverdunners? | Forum

Terug

Forum

16:50 27/02/2015

Hoe gevaarlijk zijn bloedverdunners?

Er is de laatste tijd in de media veel ophef over gevaren en risico’s van enkele nieuwe bloedverdunners. Vragen als: Gebeurt het inderdaad dat mensen overlijden aan een bloedingscomplicatie? Hoe kan het dat cardiologen bloedverdunners voorschrijven waarvoor niet eens een antidotum of tegengif bestaat? Mediaberichten hierover leiden tot veel ongerustheid en emoties, en het is goed om de feiten en daadwerkelijke risico’s eens op een rijtje te zetten.

Bloedstolling
De bloedstolling in het menselijk lichaam is een zeer complex systeem. Er bestaan veel soorten bloedverdunners, middelen die de bloedstolling remmen. De aandoening van de patiënt, zoals een hartinfarct, longembolie, boezemfibrilleren of kunsthartklep, bepaalt voor welk type bloedverdunner gekozen moet worden. Voor sommige aandoeningen, zoals boezemfibrilleren kun je soms kiezen uit meerdere type bloedverdunners. Soms is de keuze ook lastig, omdat iemand meerdere aandoeningen kan hebben.
Er zijn vrij zwakke middelen, zoals salicylaten (Aspirine, Ascal) en dipyridamol (Persantin). Andere middelen, die ook de bloedplaatjes remmen, zijn clopidgrel (Plavix), prasugrel (Efient) en ticagrelor (Brillique).

NOAC’s
Sterkere middelen zijn de vitamine K-remmers zoals acenocoumarol (sintrommitis) en fenprocoumon (marcoumar); deze middelen zijn 50 jaar geleden ontwikkeld om het bloed dunner te maken. Tot slot zijn er sinds enkele jaren de zogenaamde NOAC’s, dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) en apixaban (Eliquis), die soms als vervanger voor acenoucoumarol of marcoumar kunnen worden gebruikt. Naast bovenstaande bloedverdunners die als tablet of capsule gebruikt worden bestaat nog een groot aantal middelen die als injectie of infuus gegeven worden, meestal in het ziekenhuis.

Trombosediensten
Hoewel de vitamine K-remmers, acenocoumarol en fenprocoumon, al tientallen jaren gebruikt worden, kleven hier een aantal nadelen aan: de benodigde dosering is sterk wisselend, en moet frequent worden bijgestuurd. Hoewel we hier in Nederland, i.t.t veel andere landen, goede trombosediensten voor hebben, blijft het moeilijk mensen de juiste dosis antistolling voor te schrijven. Geschat wordt dat in ongeveer 70% van de tijd de mate van bloedverdunning optimaal is. Als er te grote variaties optreden kan dat leiden tot stollingsproblemen of bloedingen. Sommige mensen kunnen niet stabiel worden ingesteld, ondanks frequente controles. Bepaalde diëten of andere medicamenten kunnen de werking van deze middelen beïnvloeden. En als het nodig is de bloedverdunning plotseling te stoppen, bijvoorbeeld bij een bloeding of voor een operatie, duurt het een aantal dagen voor deze middelen zijn uitgewerkt. Vanuit de ambitie om deze nadelen te verminderen, zijn de afgelopen jaren een 3-tal nieuwe middelen ontwikkeld, de zogenaamde NOAC’s. En juist over deze drie middelen ontstaat nu veel onrust, en niet alleen in Nederland.

Is het nu beter of niet
De drie NOAC’s zijn, in diverse studies, vergeleken met de trombosedienst-middelen bij in totaal ongeveer 50.000 mensen met atriumfibrilleren, een hartritmestoornis met risico op een herseninfarct. In alle studies bleek dat de NOAC’s of net zo goed, of zelfs iets beter waren. In alle onderzoeken overleden mensen aan bloedingscomplicaties, maar de kans op een ernstige bloedingen was lager bij de mensen die een NOAC kregen dan mensen die een vitamine K-remmer kregen. Ook kwamen in beide roepen nog steeds herseninfarcten voor, maar ook weer minder bij de NOAC’s dan bij de oudere middelen. Het is belangrijk om te vermelden dat deze waarnemingen alleen gelden voor mensen die worden behandeld voor boezemfibrilleren. Bij patiënten met mechanische kunsthartkleppen blijven de bovenbeschreven vitamine K-remmers noodzakelijk; bij hen werken de NOAC’s niet goed genoeg.

Onderzoek NOAC gebruikers
Voor de vitamine K-remmers beschikken we over enkele antidota, geneesmiddelen die we kunnen geven om het bloedverdunnende effect tegen te gaan. Maakt dit deze middelen dan toch veiliger dan de NOAC’s, waarvoor nog helemaal geen antidota bestaan? In een onderzoek werden meer dan 1.000 ernstige bloedingen door vitamine K-remmers en NOAC’s vergeleken: in de groep van de NOAC’s was de kans om te overlijden na een ernstige bloeding ruim 30% lager en patiënten lagen gemiddeld 1 dag minder lang op de intensive care. Dus, hoewel we nog geen antidotum hebben voor de NOAC’s, en er zeker een kans bestaat op ernstige bloedingen, betekent dit niet dat het risico’s van ernstige bloedingen groter zijn dan bij de oude middelen. Kortom, bij NOAC’s treden bloedingen minder vaak op, en, als ze optreden, lijken ze ook minder ernstig.

Voordelen en nadelen
We hebben uit de diverse onderzoeken wel geleerd dat we ook voorzichtig moeten zijn met de NOAC’s. Vooral oudere mensen en mensen met een verminderde nierfunctie lopen een grotere kans op bloedingen, en bij deze patiëntengroepen zullen we meestal liever doorgaan met een vitamine K-remmer. Ook weten we dat we erg zorgvuldig moeten zijn bij mensen die een combinatie van meerdere bloedverdunners nodig hebben, omdat hierbij ook het risico op bloedingen groter is. Bij mensen met mechanische kunstkleppen mogen NOAC’s niet gebruikt worden op dit moment. Bloedverdunners zijn noodzakelijk om mensen te beschermen tegen bloedstolsels en dat zal altijd gepaard gaan met risico’s op bloedingen. Gelukkig zijn de voordelen vele malen groter dan de nadelen, maar we zullen altijd moeten blijven proberen de risico’s nog lager te maken.
25
17

Je moet Inloggen om te reageren

Ricardo Plug

Interessant artikel. Ik ben helaas niet helemaal thuis in de medicijn groeperingen en verneem graag waar ik naar kan kijken. Ik slik (nav een ooginfarct) het medicijn Grepid (ander merk, maar werkzaam als Plavix), volgens mij is dan een anti-stolling. Ik hoef niet naar een trombosedienst, maar wel blijven slikken. Welke risico's gelden voor dit medicijn?

12:56 12/05/2016

Hubert De Mey

Vergeet niet de prijs mee te nemen. NOACS zijn vele malen duurder en zijn voornamelijk ontwikkeld om geld in het laadje te krijgen van de farmacie. Met zelfmeten en zelfs zelfdoseren onder begeleiding van onze trombosediensten is niets mis mee.

15:05 19/07/2016

Harry Kuiper

L.S.
Mijn echtgenote heeft 1 keer een hartritmestoornis gehad.In verband met het feit dat we op het punt stonden op vacantie te gaan was er geen tijd haar in te stellen op acenocoumol , vandaar dat haar Xarelto werd voorgeschreven.In drie jaar is een volgende stoornis uitgebleven.Zij slikt nog steeds Xarelto.Volgens de cardioloog is dat noodzakelijk.
Zijn uw specialisten het daar mee eens of is er voortschrijdend inzicht.

HHKuiper

11:26 02/08/2016

Jan Bakker

L.S.
De vraag wat het beste anti-stollingsmiddel is, blijft vragen oproepen.
-Als noacs minder herseninfarcten en (ernstige) bloedingen opleveren, waarom worden ze dan voor ouderen (welke leeftijd) niet aanbevolen?
-Zou het kunnen zijn dat noac-gebruikers meer medicatietrouw zijn dan gebruikers van K-remmers en daardoor de uitkomsten van de onderzoeken bepalen?
-Het niet meer controleren van de stolling in het geval van noacs lijkt mij risicovol; de nierfunctie kan zomaar falen.
-Medicatieontrouw is funester bij noacs dan bij k-antagonisten. Niet zozeer het een keer vergeten een pilletje in te nemen, alswel een dubbele portie nemen.
-Wat is eigenlijk de relevantie van het niet hebben van een anti-dotem? Bij een ernstige bloeding wordt toch altijd geopereerd?
Met vriendelijke groet
J. Bakker

12:09 13/09/2016

aabc123nm

Het is mij vooralsnog een volstrekt raadsel in het kader van mij risicoprofiel waarom ik na kortstondige opname 24 uur met Boezemfr / wat feitelijk vanzelf spontaan door hartfunctie is hersteld (na elektrische cardioversie)
fysieke constitutie: geen roker,geen alcohol,lage bloeddruk, geen diabetisch , geen medicijn gebruik ,geen overgewicht, altijd aan sport gedaan., op voeding gelet geen cholesterol problemen Nu voor het eerst : metoprolol , apixaban .
Ben erge tegenstander van medicatie met de nodige bijwerkingen en verhoging van risico op complicatie. Vraag!!! hoelang is de tijdsinterval bij eventuele nieuw optredende boezemfibrilleren en het dan preventief innemen van snelwerkende medicatie om een en ander onder controle te krijgen. Het gaat mij hier om een fysiologische structurele belasting van medicijngebruik voor andere organen . Ook wordt mij libido en cholesterol en bloeddruk allemaal negatief beïnvloed bij dit structureel verhaal?
Kan iemand mij daar een advies over geven
bedankt
Harry

11:32 09/11/2016

  • meer