Hoe gevaarlijk zijn bloedverdunners? | Forum

Terug

Forum

16:50 27/02/2015

Hoe gevaarlijk zijn bloedverdunners?

Er is de laatste tijd in de media veel ophef over gevaren en risico’s van enkele nieuwe bloedverdunners. Vragen als: Gebeurt het inderdaad dat mensen overlijden aan een bloedingscomplicatie? Hoe kan het dat cardiologen bloedverdunners voorschrijven waarvoor niet eens een antidotum of tegengif bestaat? Mediaberichten hierover leiden tot veel ongerustheid en emoties, en het is goed om de feiten en daadwerkelijke risico’s eens op een rijtje te zetten.

Bloedstolling
De bloedstolling in het menselijk lichaam is een zeer complex systeem. Er bestaan veel soorten bloedverdunners, middelen die de bloedstolling remmen. De aandoening van de patiënt, zoals een hartinfarct, longembolie, boezemfibrilleren of kunsthartklep, bepaalt voor welk type bloedverdunner gekozen moet worden. Voor sommige aandoeningen, zoals boezemfibrilleren kun je soms kiezen uit meerdere type bloedverdunners. Soms is de keuze ook lastig, omdat iemand meerdere aandoeningen kan hebben.
Er zijn vrij zwakke middelen, zoals salicylaten (Aspirine, Ascal) en dipyridamol (Persantin). Andere middelen, die ook de bloedplaatjes remmen, zijn clopidgrel (Plavix), prasugrel (Efient) en ticagrelor (Brillique).

NOAC’s
Sterkere middelen zijn de vitamine K-remmers zoals acenocoumarol (sintrommitis) en fenprocoumon (marcoumar); deze middelen zijn 50 jaar geleden ontwikkeld om het bloed dunner te maken. Tot slot zijn er sinds enkele jaren de zogenaamde NOAC’s, dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) en apixaban (Eliquis), die soms als vervanger voor acenoucoumarol of marcoumar kunnen worden gebruikt. Naast bovenstaande bloedverdunners die als tablet of capsule gebruikt worden bestaat nog een groot aantal middelen die als injectie of infuus gegeven worden, meestal in het ziekenhuis.

Trombosediensten
Hoewel de vitamine K-remmers, acenocoumarol en fenprocoumon, al tientallen jaren gebruikt worden, kleven hier een aantal nadelen aan: de benodigde dosering is sterk wisselend, en moet frequent worden bijgestuurd. Hoewel we hier in Nederland, i.t.t veel andere landen, goede trombosediensten voor hebben, blijft het moeilijk mensen de juiste dosis antistolling voor te schrijven. Geschat wordt dat in ongeveer 70% van de tijd de mate van bloedverdunning optimaal is. Als er te grote variaties optreden kan dat leiden tot stollingsproblemen of bloedingen. Sommige mensen kunnen niet stabiel worden ingesteld, ondanks frequente controles. Bepaalde diëten of andere medicamenten kunnen de werking van deze middelen beïnvloeden. En als het nodig is de bloedverdunning plotseling te stoppen, bijvoorbeeld bij een bloeding of voor een operatie, duurt het een aantal dagen voor deze middelen zijn uitgewerkt. Vanuit de ambitie om deze nadelen te verminderen, zijn de afgelopen jaren een 3-tal nieuwe middelen ontwikkeld, de zogenaamde NOAC’s. En juist over deze drie middelen ontstaat nu veel onrust, en niet alleen in Nederland.

Is het nu beter of niet
De drie NOAC’s zijn, in diverse studies, vergeleken met de trombosedienst-middelen bij in totaal ongeveer 50.000 mensen met atriumfibrilleren, een hartritmestoornis met risico op een herseninfarct. In alle studies bleek dat de NOAC’s of net zo goed, of zelfs iets beter waren. In alle onderzoeken overleden mensen aan bloedingscomplicaties, maar de kans op een ernstige bloedingen was lager bij de mensen die een NOAC kregen dan mensen die een vitamine K-remmer kregen. Ook kwamen in beide roepen nog steeds herseninfarcten voor, maar ook weer minder bij de NOAC’s dan bij de oudere middelen. Het is belangrijk om te vermelden dat deze waarnemingen alleen gelden voor mensen die worden behandeld voor boezemfibrilleren. Bij patiënten met mechanische kunsthartkleppen blijven de bovenbeschreven vitamine K-remmers noodzakelijk; bij hen werken de NOAC’s niet goed genoeg.

Onderzoek NOAC gebruikers
Voor de vitamine K-remmers beschikken we over enkele antidota, geneesmiddelen die we kunnen geven om het bloedverdunnende effect tegen te gaan. Maakt dit deze middelen dan toch veiliger dan de NOAC’s, waarvoor nog helemaal geen antidota bestaan? In een onderzoek werden meer dan 1.000 ernstige bloedingen door vitamine K-remmers en NOAC’s vergeleken: in de groep van de NOAC’s was de kans om te overlijden na een ernstige bloeding ruim 30% lager en patiënten lagen gemiddeld 1 dag minder lang op de intensive care. Dus, hoewel we nog geen antidotum hebben voor de NOAC’s, en er zeker een kans bestaat op ernstige bloedingen, betekent dit niet dat het risico’s van ernstige bloedingen groter zijn dan bij de oude middelen. Kortom, bij NOAC’s treden bloedingen minder vaak op, en, als ze optreden, lijken ze ook minder ernstig.

Voordelen en nadelen
We hebben uit de diverse onderzoeken wel geleerd dat we ook voorzichtig moeten zijn met de NOAC’s. Vooral oudere mensen en mensen met een verminderde nierfunctie lopen een grotere kans op bloedingen, en bij deze patiëntengroepen zullen we meestal liever doorgaan met een vitamine K-remmer. Ook weten we dat we erg zorgvuldig moeten zijn bij mensen die een combinatie van meerdere bloedverdunners nodig hebben, omdat hierbij ook het risico op bloedingen groter is. Bij mensen met mechanische kunstkleppen mogen NOAC’s niet gebruikt worden op dit moment. Bloedverdunners zijn noodzakelijk om mensen te beschermen tegen bloedstolsels en dat zal altijd gepaard gaan met risico’s op bloedingen. Gelukkig zijn de voordelen vele malen groter dan de nadelen, maar we zullen altijd moeten blijven proberen de risico’s nog lager te maken.
26
17

Je moet Inloggen om te reageren

M. Kool

Interessant te lezen over bloedverdunners.
Ik heb sinds drie jaar een pacemaker en heb geen bloedverdunnerrs voorgeschreven gekregen.
Is het aan te raden om hier mee te beginnen?

12:13 17/12/2016

Jill Kramer

Een interessante artikel en ook in al het commentaar. Ik heb mij in de afgelopen jaren geen enkel zorg gehad over het gebruik Pradaxa. Ik was blij om over te gaan naar dit medicijn en ik weet dat ik het nodig heb, punt uit. Bij mij schommelde de waardes met Fenprocoumon en elke twee weken controle bij de Trombosedienst was altijd uitzoeken over de dosering, een tablet, een halve tablet, en moeilijk bij te houden. Twee Pradaxa per dag klaar. Alleen een nierfunctiecontrole elke half jaar en ik heb er meer rust bij. Geen enkel ‘side effect’. En ja wat zou gebeuren bij bloedingen, stel je bijvoorbeeld voor in een auto ongeluk, is mijn kans minder dan iemand anders? Ernstige bloedingen kunnen fataal zijn voor zowel hartpatiënten, als ‘gezonde mensen’. Ik heb de volste vertrouwen in mijn cardioloog, mijn combinatie medicijn werkt voor mij en ik maak mij niet zo druk met het idee ‘wat zou gebeuren als ……’.
Lieve mede hartvolgers, een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2017!

11:48 30/12/2016

Rob Bergmans

Een klein jaar geleden introduceerde de fabrikant van Pradaxa (dabigatran) een antidotum genaamd Idarucizumab. Detail zijn op intranet te vinden.
Rob Bergmans

14:56 25/01/2017

Elly Rientjes

Ik gebruik 2 x daags een capsule Pradaxa 110
Voorgeschreven door cardioloog in Frankrijk ( woon ik ).
Verder bètablokker 23,75 Mg.
Als ik de trap snel oploop of met de maaimachine een heuvel moet maaien, dan loop ik te hijgen als een paard. Mijn hartslag is tussen de 60 en 65 , ook voordat ik bètablokkers nam. Bloeddruk 128/80. Ik heb een vraag, als ik de bètablokkers laat staan ( voorgeschreven door een Nederlandse cardioloog ), zou ik me dan beter voelen. Als ik te lang op een plek sta, ga ik onderuit, dus dan moet ik gaan lopen.
Ik heb H C M. , genetisch, aders zijn schoon .

20:49 20/11/2017

Steven de Vries

Dit is zeker een zeer interessant onderwerp. Op een nieuwe website over leven met boezemfibrilleren willen we hier graag ook aandacht aan besteden. Voor deze website ben ik op zoek naar mannen en vrouwen die boezemfibrilleren hebben en graag hun persoonlijke verhaal willen delen. De website wordt begin 2018 gelanceerd en heeft als doel de gehele samenleving te informeren over de hartritmestoornis.

Heeft u boezemfibrilleren en wilt u graag uw persoonlijke verhaal delen? Neem dan contact met mij op via: s.devries@lvb.nl.

Ik hoop van u te horen!

Met vriendelijke groet,


Steven de Vries

16:27 23/11/2017

  • meer