Celecoxib - wanneer is het 'langdurig gebruik'? | Vraag het ons

Terug

Vraag het ons

21:57 04/02/2016

Celecoxib - wanneer is het 'langdurig gebruik'?

In aansluiting op een eerdere vraag over medicijnen met de werkzame stof celecoxib: wat wordt bij dit middel onder langdurig gebruik verstaan? Is dat bv. 3 maanden dan wel korter of langer?
Bij een middel als dit is het dus wel belangrijk om tijdig te stoppen met het gebruiik ervan. Maar na hoeveel tijd?

0
1

Je moet Inloggen om te reageren

Pim Tonino

Dat is een goede vraag; daar bestaan geen richtlijnen over. Ik denk overigens dat 3 maanden aan 1 stuk gebruik van dit soort middelen al aan de lange kant is bij mensen met een verhoogd risicoprofiel. Beter voorkomen dan genezen.

08:45 05/02/2016