Amsterdam FM interviewt Dennis van Veghel over hartpatiënten die problemen ondervinden door verandering naar goedkopere medicatie | Forum

Terug

Forum

14:15 08/08/2016

Amsterdam FM interviewt Dennis van Veghel over hartpatiënten die problemen ondervinden door verandering naar goedkopere medicatie

Hartpatiënten ondervinden veel problemen door verandering naar goedkopere medicatie 

Jaarlijks krijgen meer dan 500.000 hartpatiënten medicatie voorgeschreven. Uit onderzoek van hart.volgers.org blijkt dat bijna alle patiënten in tweede instantie een ander medicijn ontvangen. Veel hartpatiënten ondervinden hiervan nadelige gevolgen, zoals bijwerkingen en een verminderd effect van de medicatie. Deze problemen leiden onder andere tot extra bezoeken aan hun arts.

Slechts een op de drie hartpatiënten ondervindt geen problemen

Van de 264 hartpatiënten die vrijwillig hebben deelgenomen aan het onderzoek werd bij 95% de vertrouwde medicatie, waarover men tevreden was, omgezet in een andere variant. Slechts een op de drie hartpatiënten is na de medicatie-wijziging tevreden over de medicatie. Evenzoveel hartpatiënten ervaren verminderde werking van de nieuwe medicatie en een derde ervaart nieuwe bijwerkingen. Bekende bijwerkingen zoals allergische reacties, misselijkheid en maagklachten spelen daarbij een belangrijke rol. 

Verwarring en extra bezoek aan cardioloog

Uit onderzoek van hart.volgers.org blijkt verder dat de helft van de 250 hartpatiënten, waarvan de medicatie werd veranderd, geen uitleg kreeg van hun apotheker. Bijna een op de zes hartpatiënten maakt een extra afspraak bij zijn of haar cardioloog vanwege onzekerheid, verwarring of klachten. Uiteindelijk ontvangt 20% van de hartpatiënten zijn of haar eerdere medicatie weer. Niet bij alle patiënten blijkt dit tot de mogelijkheden te behoren: “Dit was niet mogelijk, van mijn apotheker begreep ik dat in overleg met de zorgverzekeraar wordt bepaald welk merk wordt verstrekt.” 

Kostenbesparing door goedkoper medicijn. 

Hartpatiënten worden frequent geconfronteerd met andere medicijnen bij uitgifte vanuit de apotheek. Zorgverzekeraars en apotheken voeren het voorkeursbeleid waardoor goedkopere, merkloze medicatie wordt vergoed en overhandigd aan de patiënt. Voorwaarde is dat de werkzame stof en de sterkte van het middel overeenkomen met het in eerste instantie voorgeschreven medicijn (bron Apotheek.nl). 

Deze enquête maakt inzichtelijk dat het streven naar het goedkoopste medicijn mogelijk belangrijke negatieve gevolgen heeft voor hartpatiënten en de gezondheidszorg. Gezondheidsbezwaren voor de patiënt en extra zorgconsumptie – waardoor nieuwe zorgkosten ontstaan - behoren tot de gevolgen. Ook recent onderzoek van het NIVEL in opdracht van de Hart&Vaatgroep onderschrijft de problemen voor hartpatiënten. Verder onderzoek naar de effecten van het voorkeursbeleid lijkt geboden.

2
2

Je moet Inloggen om te reageren

Social

Hoor hier het interview tussen Dennis van Veghel en Amsterdam FM: https://youtu.be/SgfguevDqcc

14:17 08/08/2016

Kitty Everaerts

ik word 3 april in einthoven op genomen voor een mitraclip ben heel bang gr Kitty

19:01 19/03/2017