beschikbaarheid anti-dotes noacs | Vraag het ons

Terug

Vraag het ons

12:51 18/08/2016

beschikbaarheid anti-dotes noacs

Ik las de uiteenzetting over noacs versus vitamine K-antagonisten. Op het bezwaar dat er in geval van bloedingen geen anti dotes zijn voor noacs werd gesteld dat middelen als acenocoumarol na enkele dagen pas hun werking hebben verloren. Dat is op zich waar, maar voor vitamine K-antagonisten zijn wel anti dotes beschikbaar.

In de uiteenzetting miste ik overigens dat sinds oktober vorig jaar voor de noac Dabigatran wel een anti dote op de markt  is. Mijn vraag is: is inmiddels duidelijk dat dit middel werkzaam is en is er iets bekend over de mate van beschikbaarheid in (buitenlandse) ziekenhuizen?

Met groeten J. Bakker

 

 

 

0
1

Je moet Inloggen om te reageren

Harold Helmes

Het klopt dat er een antidotum voor Dabigatran beschikbaar is, dit is het middel Idarucizumab. Idarucizumab is een specifiek antidotum tegen dabigatran, dat onderzocht is bij patienten met levensbedreigende bloedingen of met een indicatie voor spoedoperatie met een verwacht hoog tot levensbedreigend bloedingsrisico.
Dit onderzoek liet gunstige resultaten zien op basis waarvan de EMA (European Medicines Agency) het middel goedgekeurd heeft. Idarucizumab is geindiceerd voor patienten met levensbedreigende bloedingen of patienten die een spoedoperatie moeten ondergaan die niet uitgesteld kan worden. Bij milde bloedingen volstaat vaak het onderbreken van de therapie met Dabigatran omdat Dabigatran een relatief korte werkingsduur heeft. (dit is ook de reden dat Dabigatran 2 maal daags ingenomen moet worden)
Zover mij bekend beschikken alle ziekenhuizen inmiddels over het middel Idarucizumab, met name de eerste hulp afdelingen. Ik kan helaas niets zeggen over de beschikbaarheid in het buitenland

vr.groet Harold Helmes

14:31 18/08/2016