AFib | Vraag het ons

Terug

Vraag het ons

13:47 19/08/2016

AFib

Ik heb al een aantal jaren boezemfibrileren. Inmiddels heb ik zonder succes 2 maal een venenablatie ondergaan. Bij het laatste consult werd een flutter vastgesteld. Dit was, bij mijn weten, niet eerder gezien. Daarom wordt nu een ablatie voorgesteld in de linkerboezem rond de hartklep. Wordt dit veel gedaan? Wat zijn de succespercentages. Wat zijn de risico's? Zijn er inmiddels nieuwe imaging technieken (desnoods in onderzoek) om de locatie en oorzaak van hartritmestoornissen sneller te vinden?

0
1

Je moet Inloggen om te reageren

Albert Meijer

Dat zijn heel relevante vragen die u stelt. Het is natuurlijk heel teleurstellend als er na 2 ablaties nog steeds AF is, of, kennelijk zoals bij u, een atriumflutter. Ik meen uit u bericht te begrijpen dat het gaat om een atriumflutter in de rechter boezem. Daarbij wordt niet zozeer rond de klep gebrand, maar tussen de (tricuspidalis-) klep en de onderste holle ader. Het prettige van deze ablatie is dat hij een succespercentage heeft van bijna 100%, meestal snel klaar is en bijna geen complicaties kent. Vaak is op het ECG goed te zien dat het om een rechtszijdige flutter gaat en kan de ablatie uitgevoerd worden zonder dat op dat moment de flutter bestaat. Soms blijkt echter sprake van flutters in de linker boezem. Die kunnen te maken hebben met lekkages in de isolatielijnen rond de inmondingen van de longaders, maar kunnen ook elders in de linker boezem voorkomen. Dan is het zaak het verloop van de electrische prikkel in kaart te brengen om vervolgens de ablatie op een zodanige plek uit te voeren dat het verloop van de prikkel geblokkeerd wordt, waardoor de ritmestoornis stopt en daarna ook niet meer opwekbaar is. Zo'n procedure duurt wat langer en heeft een succes- en complicatiepercentage vergelijkbaar met de pulmonaalvenen isolatie. Dat heeft deels ook te maken met het feit dat bij een dergelijke ablatie de flutter wel moet bestaan, of moet worden opgewekt, om de behandeling uit te voeren. en helaas laten dergelijke flutters zich niet altijd makkelijk en reproduceerbaar opwekken.

17:03 19/08/2016