Hartritme Slaaphouding kan oorzaak zijn van onregelmatige hartslag | Forum

Terug

Forum

12:53 19/06/2018

Hartritme Slaaphouding kan oorzaak zijn van onregelmatige hartslag

HET PAROOL ZATERDAG 16 JUNI 2018

In alle rust gaat het hart tekeer.

Mensen die op hun zij slapen, hebben vaker last van hartritmestoornissen. Volgens cardioloog en onderzoeker Lukas Dekker komt dat mogelijk door het effect van de zwaartekracht.

Joost Zonneveld
AMSTERDAM
“We weten dat boezemfibrilleren vaak ’s nachts ontstaat,” zegt cardioloog Lukas Dekker. “Het is opvallend dat veel mensen aangeven vooral last te hebben van onregelmatige, te hoge hartslag als zij op hun zij slapen.” Dekker, werkzaam bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, spreekt vanuit zijn betrokkenheid bij patiënten-platform hart.volgers.org. “We hebben een online enquête uitgezet. Daaruit blijkt dat 30 procent van de mensen die hebben gereageerd last heeft van hartritmestoornissen als zij op hun zij slapen. Bij respondenten die op hun rug of buik slapen, is dat nog geen 20 procent.”

Volgens Lukas biedt de online meting te weinig houvast voor wetenschappelijk bewijs, maar hij wil er ook niet te weinig waarde aan hechten. “Het zijn opvallende verschillen en er is geen reden waarom mensen hier sociaal gewenste antwoorden zouden geven. Sterker: het is een interessante manier onze vermoedens te verifiëren bij mensen die er dagelijks last van hebben.”

Lukas doet al langere tijd onderzoek naar ‘trekkrachten’ op het hart en het verband met hartritmestoornissen. Het doet dat aan een onderzoeksinstituut in Bordeaux, op dit gebied internationaal gerenommeerd. “Tot dusverre is steeds gedacht dat boezemfibrilleren het gevolg is van problemen in de prikkelgeleiding, een
puur elektrisch probleem. Bij boezemfibrilleren ontstaan op meerdere plekken in het hart elektrische prikkels, terwijl dat in normale toestand op één centrale plek gebeurt. Wij denken dat de zwaartekracht, en daarmee de trekkracht op het hart, ook een rol speelt. In hoeverre dat het geval is, weten we nog niet, daar is meer onderzoek voor nodig. In de wetenschappelijke literatuur is er nauwelijks iets over terug te vinden.”
Geen ondersteuning
Volgens Lukas is er niettemin voldoende reden te denken dat trekkrachten invloed hebben op afwijkend gedrag van het hart. “Het hart is maar op één plek bevestigd in de borstholte. Als iemand op zijn rug of buik ligt, dan heeft het hart altijd steun op een ander lichaamsdeel. Zo steunt het hart op het middenrif als je staat. Maar als iemand op zijn linker- of rechterzij ligt, dan hangt het hart als het ware los en krijgt het
geen ondersteuning.” Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar op latere leeftijd wordt dat anders, als het hart minder rekcapaciteit heeft. “Boezemfibrilleren is iets waar met name 65-plussers mee te maken krijgen. Het kan zijn dat door het gebrek aan rekvermogen van het hart een grens wordt overschreden, wat tot af-
wijkend hartgedrag leidt. Of dat het geval is en wanneer dan zo’n grens bereikt wordt, moeten we nog beter onderzoeken.”
Gezien de sterke vermoedens van Lukas en zijn collega’s is het de vraag of het verstandig is niet meer op de zij te slapen. “Er zijn mensen die zichzelf hebben aangeleerd op hun rug te slapen en zo minder last hebben van hartritme-
stoornissen, maar ik kan nog niet beweren dat dat de oplossing is.” Mensen die op hun rug slapen, snurken bijvoorbeeld sneller. En er lijkt ook een verband te zijn tussen hevig snurken –slaapapneu – en hartritmestoornissen.

Lukas benadrukt dat hetgeen onder de noemer hartritmestoornissen valt, een waaier van klachten betreft. “Veel mensen hebben weleens hartkloppingen, dat is niet ongewoon of alarmerend. Maar soms kan het wel problematisch zijn. En er zijn ook mensen die wel een probleem met hun hart hebben, maar daar niets van mer-
ken. Dat geldt voor boezemfibrilleren, waarbij de kans op een herseninfarct reëel is. Van ongeveer 200.000 Nederlanders is bekend dat zij daar last van hebben, maar nog eens 100.000 mensen hebben dat niet door, omdat ze weinig klachten ervaren.” Een combinatie van vage klachten als hartkloppingen, transpireren, ver-
moeidheid en kortademigheid kunnen daar op duiden. Lukas: “Wie dergelijke klachten heeft, kan bij een arts gemakkelijk een diagnose laten stellen. Er zijn eenvoudige pilletjes om het probleem onder controle te krijgen.”

Laag aantal
In Amsterdam is het aantal geregistreerde patiën ten dat kampt met boezemfibrilleren, ongekend laag in vergelijking met de rest van Nederland. “De cijfers die bij ons bekend zijn, kunnen geen weergave zijn van de realiteit. In Amsterdam lopen dus veel mensen rond die te maken hebben met boezemfibrilleren, maar dat
niet weten.”
Dat is reden voor hart.volgers.org om in de Week van het Hartritme in samenwerking met het OLVG in Amsterdam extra aandacht aan boezemfibrilleren te besteden. Lukas: “Los van de vraag waar de oorzaak nu precies ligt, is het van belang dat mensen weten welke symptomen bij boezemfibrilleren horen. Dan kunnen ze zich laten testen.”
De Week van het Hartritme vindt plaats van 18 tot en met 22 juni.

Van ongeveer 200.000 Nederlanders is bekend dat zij last van hebben van boezemfibrilleren.Nog eens 100.000 mensen weten dat niet van zichzelf, omdat ze amper klachten ervaren.