Hypertensie, als de druk je maar niet teveel wordt | Forum

Terug

Forum

09:22 21/10/2014

Hypertensie, als de druk je maar niet teveel wordt

Deze week zal ik proberen jullie wat te vertellen over hypertensie. Vertaald naar lekentaal is hypertensie een verhoogde bloeddruk. Wanneer is een bloeddruk verhoogd, hoe wordt bloeddruk opgebouwd en wat voor gevolgen kan dit voor iemand hebben?

Bloeddruk is de druk in je slagaders die kan worden opgedeeld in twee componenten, namelijk een bovendruk en onderdruk. De bovendruk van een bloeddruk wordt opgebouwd als de linker helft van het hart (de linker kamer) het volume wat in deze linker kamer zit rondpompt door het lichaam. De onderdruk is de laagst gemeten druk op het moment dat het hart in zijn ontspanningsfase verkeert. Deze drukken worden beide uit gedrukt in millimeter kwik (mmHg). Volgens alle schoolboeken hoort een ideale bloeddruk in rust rond de 120/80 mmHg te schommelen. Maar uit de praktijkervaring die ik momenteel heb kan ik u zeggen dat dit lang niet altijd het geval is.

Bloeddruk schommelt elke seconde van de dag en is onderhevig aan verschillende factoren. Wanneer iemand bijvoorbeeld uitgedroogd is en een minder circulerend volume in zijn lichaam heeft kan de bloeddruk lager zijn. Ditzelfde geldt wanneer iemand bijvoorbeeld hevig aan het bloeden is. Verschillende receptoren in je lichaam meten deze druk continu en anticiperen hierop met vasoconstrictie of –dilatatie (vaten samen knijpen of verwijden) en ook de hartslag anticipeert op een bloeddruk. Wanneer iemand in hevige acute stress verkeert (zoals ik 2 weken geleden de fight, fright or flight-modus beschreef), neemt de bloeddruk en hartslag toe.

Een bloeddruk is belangrijk om alle weefsels in het lichaam voldoende van (zuurstofrijk) bloed te voorzien. Wanneer iemand van zichzelf een bloeddruk niet hoog genoeg kan krijgen kan men merken dat de hartslag hierdoor toe zal nemen of de extremiteiten (armen en benen) wat kouder aanvoelen, omdat hier minder goed bloed doorheen kan stromen.

Zoals ik zei is een ideale bloeddruk 120/80mmHg, maar schommelt dit elke seconde van de dag. Men spreekt van hypertensie als een bloeddruk in rust hoger is dan 140/90mmHg. U heeft niet direct het stempel hypertensie als u eens deze waarde heeft bereikt, maar wanneer dit over (tenminste 3 metingen) over een bepaalde periode wordt gemeten.

Meestal is de oorzaak van hypertensie niet bekend, namelijk in ongeveer 95% van de gevallen. Dit wordt geduid met de term essentiele hypertensie. In de overige 5% liggen andere oorzaken hieraan ten grondslag, bijvoorbeeld verstijving van je vaten door ouderdom of door een nieraandoening. Ook bijvoorbeeld roken, zout eten en alcohol hebben hier een significante bijdrage aan.

Wat voor gevolgen heeft hypertensie eigenlijk voor ons hart? Door lang bestaande hypertensie past onze linker kamer van het hart zich aan aan de continu hogere drukken. Vergelijk dit met gewichten heffen; na verloop van tijd krijg je dikke spierballen. Als gevolg van deze gespierde linker kamer heeft deze meer moeite om zich in de rustfase weer optimaal te vullen, waardoor de belasting op het hart logischerwijs groter wordt.

De atherosclerose die ik vorige week beschreef gaat ook sneller bij een hogere bloeddruk, omdat het bloed met een zogenaamde hogere ‘shear stress’ (wrijving met de vaatwand) heeft. Door de hogere hartbelasting kan het geleidingssysteem van het hart ook in de problemen komen. Een veel geziene complicatie hiervan kan boezemfibrilleren zijn, al is dit verband in de praktijk moeilijk dit direct te kunnen aantonen (het is vaak een samenloop van omstandigheden). Door een hogere druk op de organen kan er bijvoorbeeld nierschade worden ontwikkeld, evenals een hogere druk in je hoofd, wat uiteindelijk kan leiden tot een beroerte. Een hoge bloeddruk is ook vaak een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een hartinfarct.


De behandeling van hypertensie kan op verschillende manieren. Dit is per patiënt verschillend en zal uw behandelend huisarts, internist, cardioloog of ander specialist met u afstemmen. Wel enorm belangrijk is dat u zich aan bepaalde voorschriften houdt, bijvoorbeeld het trouw innemen van medicatie.

Omdat ik merk dat dit stuk nu al te lang wordt, zal ik volgende week terugkomen op therapietrouw bij onder andere een hoge bloeddruk.

Filmpje over bloeddruk: http://www.youtube.com/watch?v=zoUEwwA4vc0

Gevaren van een hoge bloeddruk: http://www.youtube.com/watch?v=wrpwXCFQWLM


Stefan Leus, co-assistent en student geneeskunde Universiteit Maastricht
0
0

Je moet Inloggen om te reageren