Interview met cardiologie verpleegkundige Aniek de Rijk | Forum

Terug

Forum

10:07 05/12/2014

Interview met cardiologie verpleegkundige Aniek de Rijk

Beste lezers,

Omdat sommigen van jullie mogelijk al eens zijn opgenomen op een cardiologische afdeling binnen een ziekenhuis en anderen het misschien nog te wachten staat, wil ik jullie graag meer inzicht geven over wie er nou allemaal aan uw bed verschijnen tijdens een opname.
De komende weken zullen een verpleegkundige, co-assistent, arts-assistent en een cardioloog hun kijk op het vak gaan beschrijven en u duidelijk maken wie zij zijn en wat zij precies doen.

Deze week vertelt Aniek de Rijk wat over haar werkzaamheden als verpleegkundige.

Allereerst bedankt dat je mee wil werken aan dit interview ten behoeve van de website http://hart.volgers.org .

Kun je even kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Aniek de Rijk, 25 jaar oud en ben inmiddels zo’n 4,5 jaar verpleegkundige op de cardiologie in het Catharina ziekenhuis.

Heb je altijd al verpleegkundige willen worden?
Nee, mijn interesse in het verpleegkundig vak kwam pas in mijn middelbare school periode. Daarvóór had ik interesse om in de hotelbranche te gaan werken.

Waar ben je opgeleid en hoe heb je die tijd ervaren (zowel studententijd als stages)?
Ik heb mijn opleiding gevolgd op het ROC in Eindhoven. Ik heb verschillende stages gelopen, zoals in een verpleeghuis, gehandicaptenzorg en het ziekenhuis. De stages in het ziekenhuis waren leuk, interessant en erg leerzaam!

Hoe ben je uiteindelijk bij de cardiologie terecht gekomen en is dat iets wat je altijd al ambieerde?
Mijn laatste stage van de opleiding was op de cardiologie. Het specialisme vond ik erg interessant. Het team en de diversiteit van de werkzaamheden trokken me erg aan! Na mijn stage op de cardiologie en diplomering mocht ik als verpleegkundige werkzaam blijven op deze afdeling.

Kun jij de lezers duidelijk maken hoe belangrijk het werk van een verpleegkundige is binnen een groot team met verschillende disciplines?
Als verpleegkundige observeer en signaleer je. Indien nodig raadpleeg je de arts en onderneem je actie. Ook kunnen wij aangeven bij de arts als wij vinden dat het nodig is om bijvoorbeeld fysiotherapie, een diëtiste of een maatschappelijk werker in te schakelen. Ook ben je als verpleegkundige op de cardiologie verantwoordelijk voor het observeren van het hartritme bij zowel bewaakte als onbewaakte patiënten.

Vind jij psychosociale zorg ook erg belangrijk en hoe ga jij hier per patiënt mee om?
Ja, dit is zeker belangrijk. Het is per patiënt heel verschillend hoe hier mee om te gaan. Soms is het nodig om andere disciplines hier voor in te schakelen.

Wat vind je eigenlijk het mooist aan je vak?
De dankbaarheid van de patiënten en/of familie die we soms krijgen.

Kun jij onze lezers, waaronder veel hartpatiënten, nog een wijze raad meegeven?
Luister naar je hart en geniet van het leven!

Namens de lezers en beheerders van Hart.volgers.org : hartelijk dank voor je medewerking!
1
2

Je moet Inloggen om te reageren

Ruud van den Berg

Sorry, maar als hartpatiënt vind ik dit een zeer karig interview waar hartpatiënten helemaal niets mee kunnen.
Moet dit een gerust gevoel aan de mensen geven?
Ongetwijfeld werken ze hard op die afdeling en technisch zal het allemaal wel kloppen. Vriendelijke zijn de verpleegkundigen ook wel, maar voor de rest……………….
De psychosociale kant wordt totaal ondergeschoven door de ziekenhuizen, zeker als de patient er niet op blijft hameren.
Zelfs in de revalidatie erna blijft dit een ondergeschoven kind, dat uiteindelijk voor veel mensen een zeer langdurig en onzeker pijnlijk gevolg in hun leven heeft.
Jammer dat deze kant van de onmogelijkheden van deze verpleging niet belicht wordt. Er is gewoon geen geld en kennis genoeg om dit goed te doen.
Zeg dat maar eens eerlijk.

17:46 16/12/2014

Stefan Leus

Beste Ruud van den Berg.

Dit interview is enkel bedoeld om u een beeld te geven van de globale werkzaamheden van een verpleegkundige. Gelijk heeft u dat hierin het psychosociale aspect bij hartpatienten onderbelicht wordt, maar dit is de verpleegkundige niet direct te verwijten. Dit probleem zal op hoger niveau gezocht moeten worden, een probleem dat al jarenlang bestaat en steeds groter wordt. Zoals Aniek ook schrijft kan er door een verpleegkundige voor gekozen worden andere disciplines in te schakelen (waaronder bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger) wat in de praktijk ook zeker gebeurt.

De ervaring leert dat er binnen de verpleegkundige beroepsgroep simpelweg een te hoge werkdruk is waardoor dit soort facetten van het verpleegkundig vak niet naar wens van zowel de patiënt als verpleegkundige kan worden uitgevoerd. Hopende u hier één en ander mee duidelijk gemaakt te hebben door nogmaals te onderstrepen dat dit een probleem is dat hogerop ligt en helaas zijn doorwerking heeft op de werkvloer.

Groeten, Stefan Leus

13:26 18/12/2014