Interview met co-assistent Tom Schiffler | Forum

Terug

Forum

15:27 14/12/2014

Interview met co-assistent Tom Schiffler

Beste Lezers,
Zoals vorige week al aangekondigd ga ik jullie de komende tijd meer inzicht proberen te geven over het wie en wat in het ziekenhuis. Deze week interview ik Tom Schiffler, geneeskundestudent aan de Universiteit Maastricht:

Kun je even kort iets over jezelf vertellen?
Hoi, ik ben Tom Schiffler, 25 jaar, en ik studeer geneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Momenteel loop ik mijn co-schap psychiatrie bij de GGZ in Eindhoven.
Je bent nu geneeskundestudent. Waarom studeer eigenlijk in Maastricht?
Omdat veel mensen geneeskunde willen studeren, is het een lotingstudie. Ik had de pech dat ik pas de 3e keer ben ingeloot. De jaren ervoor heb ik international business economics gestudeerd, ook in Maastricht. Gedurende die jaren heb ik het studentenleven en de stad leren kennen, en daar een sociaal leven opgebouwd, wat mij erg goed beviel. Daarom wilde ik geneeskunde ook graag in dezelfde stad studeren, dus dat heb ik destijds dan ook als 1e voorkeur aangeven bij de loting. Toen ik uiteindelijk in Maastricht werd ingeloot, was ik erg blij en heb achteraf nooit spijt van mijn keuze gehad.

Hoe ziet de opleiding geneeskunde er in Maastricht uit en wat ben je als je daar klaar mee bent?
In Nederland duurt de opleiding geneeskunde 6 jaar en wordt aan 8 universiteiten gegeven. De opleiding bestaat uit een 3-jarige bachelor, gevolgd door een 3-jarige master. Tijdens de bachelor ligt de nadruk vooral op theorie en leer je hoe het lichaam precies werkt, welke ziektebeelden er zijn en hoe je ze kunt behandelen. In de master ga je eerst 2 jaar co-schappen lopen, daarna een half jaar semi-stage (lang co-schap) en als laatste een half jaar wetenschappelijk onderzoek doen. Maastricht onderscheidt zich ten opzichte van de andere universiteiten door de nadruk te leggen op Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij behandel je, naast de gebruikelijke colleges en practica, ook 2 keer per week de lesstof in een onderwijsgroep van 10 tot 15 studenten.
Als je klaar bent met je master geneeskunde ben je basisarts, maar voordat je als arts aan het werk mag, moet je je eerst als zodanig inschrijven in het BIG-register. Ook mag je in Nederland de titel ‘drs.’ voor je naam voeren (in het Engels is dat, net als bij de tv-serie House, de titel ‘M.D.’, maar dan achter je naam.)

Heb je al een bepaald beeld over hoe je toekomst er later uit zou moeten gaan zien?
Na het afronden van de opleiding zie ik mezelf in opleiding gaan tot medisch specialist. Ik weet nog niet precies welk specialisme dat gaat zijn, want ik vind er meerdere interessant. Momenteel twijfel ik vooral tussen cardiologie en chirurgie. Gelukkig heb ik nog even voordat ik een keuze moet maken.

Je zit nu in de masterfase en dat houdt in dat je co-schappen loopt. Wat zijn co-schappen en wat is jouw taak als co-assistent eigenlijk?
Co-schappen zijn een soort korte stages van enkele weken tot enkele maanden, waarbij je meeloopt bij een bepaald medisch specialisme. Het doel is om je tijdens dat co-schap te verdiepen in het desbetreffende specialisme en kennis op te doen over dat specifieke vakgebied. Er zijn een groot aantal co-schappen die elke geneeskundestudent gelopen moet hebben. Dit zijn chirurgie, interne geneeskunde, oogheelkunde, KNO, neurologie, psychiatrie, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde. Daarnaast heb je ook 2 keuze co-schappen, waar je zelf een specialisme kunt kiezen wat je interessant vindt. Mijn eerste keuze co-schap heb ik bijvoorbeeld bij de cardiologie in Maastricht gelopen. Uiteindelijk heb je dus heel veel specialismen in de praktijk gezien, wat je niet alleen helpt bij je opleiding tot basisarts, maar ook bij de keuze wat je daarna wil gaan doen.
Als co-assistent heb je verschillende taken. Meestal sta je op een afdeling en help je de zaalarts mee de visite voor te bereiden. Dit houdt in dat je inventariseert hoe het met de patiënten gaat, of de behandeling effect heeft, en of er misschien nog bloed geprikt of een scan gemaakt moet worden. Gedurende de dag komt de leidinggevende arts langs om te overleggen en te controleren of bij alle patiënten het goede behandelplan wordt uitgevoerd. Behalve op de afdeling helpen, mag je vaak ook zelf patiënten zien tijdens het polispreekuur of patiënten die naar de eerste hulp worden gebracht.

Maak je lange dagen en krijg je een redelijke vergoeding die daar tegenover staat?
Het verschilt per coschap en per ziekenhuis hoeveel uren je per dag werkt. Meestal begin je ‘s ochtends rond 8 uur met een ochtendoverdracht, waarbij de dienstdoende arts vertelt hoe het gedurende de nacht met de opgenomen patiënten is gegaan en of er nog nieuwe patiënten zijn opgenomen. ’s Middags rond 5 uur is vaak de avondoverdracht, waar de artsen kort de patiënten toelichten die tijdens de nacht mogelijk achteruit kunnen gaan. Bij sommige co-schappen moet je ook avond- en weekenddiensten draaien. Daarnaast moet je ’s avonds ook nog tijd maken om bijvoorbeeld de operaties van de dag erna voor te bereiden of verslagen te maken. Naast het werk op de stageplek zelf, hebben we ook 1 dag in de week een terugkomdag in Maastricht, waarbij we les krijgen over allerlei ziektebeelden die je tijdens dat co-schap kunt tegenkomen. Al met al gaat er dus best veel tijd inzitten. Helaas staat hier, als enige stage in Nederland, geen stagevergoeding tegenover. Al jaren voeren geneeskundestudenten actie voor een kleine tegemoetkoming. Nu de studiefinanciering voor de master gaat wegvallen, verwacht ik dat de discussie hierover weer gaat oplaaien.

In welke ziekenhuizen heb je tot nu toe co-schappen gelopen en ben je altijd in je studentenkamer in Maastricht blijven wonen?
Ik heb inmiddels in 4 verschillende ziekenhuizen co-schap gelopen: het St Anna Ziekenhuis in Geldrop, het MUMC+ (vroegere AZM) in Maastricht, het Viecuri in Venlo en de Uniklinik in Aken (Duitsland). De meeste ziekenhuizen zijn vanuit Maastricht goed met het openbaar vervoer te bereizen, maar bij de ziekenhuizen waar dat niet voor geldt, krijg je een kamer in/bij het ziekenhuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sommige ziekenhuizen hebben echter geen eigen kamers, dus kan het zijn dat je tijdelijk bij een hospita in huis gaat wonen.

Hoe ervaar jij de benadering van medisch specialisten en arts-assistenten naar co-assistenten? En zit hier per ziekenhuis/specialisme verschil in?
Over het algemeen zijn de specialisten en arts-assistenten erg aardig naar co-assistenten, vinden ze het leuk dat je meehelpt, en zijn ze bereid om dingen uit te leggen. Net als bij elk ander bedrijf heb je collega's waar je het goed mee kunt vinden en collega's waar je het minder goed mee kunt vinden. Ook heerst in sommige ziekenhuizen een betere sfeer dan in anderen. Soms is een arts wel eens slecht gehumeurd, maar de boze/schreeuwende artsen, die je vaak in de medische tv-series voorbij ziet komen, ben ik (gelukkig) nog niet tegengekomen.

Kun jij onze lezers, waaronder ook studenten geneeskunde en mogelijk ook mensen die er over denken geneeskunde te gaan studeren, nog een wijze raad meegeven?
Als je perse geneeskunde wilt studeren en je wordt niet meteen ingeloot, geef niet op! Want het is een erg leuke en interessante studie! En mocht het in Nederland toch niet lukken, dan kun je het nog altijd in België proberen.
1
0

Je moet Inloggen om te reageren