Boezemfibrilleren en constipatie | Vraag het ons

Terug

Vraag het ons

23:22 23/01/2015

Boezemfibrilleren en constipatie

Ik vernam, dat darmstoornisen, dwz moeizame stoelgang te maken heeft met de midicijnen die de hartfrequentie binnen de perken moeten houden. Want die werken op alle “gladde spieren”, dus hebben dezelfde vertragende werking op de darmen als op het hart.
Is dat zo? En is er niet een medicijn, dat die flink storende bijwerking niet heeft (zoals ik nu heb bij Diltiazem, en daarvoor bij Verapamil, en darvoor bij Metoprolol.( Daarnaast heb ik Lanoxin, Pravastatine en Thyrax).
Ik zou graag weer vlot werkende darmen hebben, ipv een soort haperende stoelgang die dag en nacht verstorend is.
0
16

Je moet Inloggen om te reageren

Lukas Dekker

De ‘calcium-kanaal blokkers’ zijn de medicijnen waar u op doelt. Die ontspannen de spieren in de bloedvaten (bloeddrukverlagend) en hebben een vertragend effect op het hartritme bij boezemfibrilleren. Ze werken inderdaad ook op de darmen en kunnen daarmee obstipatie geven.
In uw geval gaat dat dan om diltiazem en verapamil.
Ik adviseer u om met uw cardioloog te overleggen of er alternatieve medicijnen voor u zijn, uit een andere ‘medicijnen-familie’.

10:14 25/01/2015

luuk-knol-1

Uw antwoord "Ik adviseer u om met uw cardioloog te overleggen of er alternatieve medicijnen voor u zijn, uit een andere ‘medicijnen-familie’ brengt natuurlijk niet verder. Natuurlijk is dit hinderlijke probleem eindeloos onderwerp tussen mijn cardioloog en mij. Net zoals alle mogelijke andere onderwerpen hier ongetwijfeld. Als dat ergens toe leidt dan stel je die vraag natuurlijk niet hier. De vraag in algemene zin is, of er medicijnen zijn, die dit nadeel niet hebben? Daar moet toch een antwoord op mogelijk zijn?! En als die niet bestaan hoef ik het er ook niet met de cardioloog over te hebben.
Al met al zou ik een helder antwoord op prijs stellen en lijkt mij ook passend in het nut van deze site…

14:30 01/02/2015

Lukas Dekker

Geachte heer Knol,

Het vertragende effect op de darmen is een zeer bekende bijwerking van deze familie medicijen. Vrijwel alle andere medicijnen kennen deze bijwerking niet, en daarom zijn er vast alternatieven voor u te vinden.
Als u ontevreden bent over de antwoorden van uw cardioloog, dan is deze website daarvoor niet de oplossing. Ik kan u simpelweg niet zomaar een ander type medicijn adviseren. Zo simpel is het niet; ik zou daarmee grote problemen kunnen veroorzaken, omdat ik alle details, die maken of u goed of slecht op een medicijn zult reageren niet ken. Dat moet echt in de spreekkamer worden afgewogen.

22:10 01/02/2015

luuk-knol-1

Nu rest dus alleen nog een moeizame zoektocht op internet naar algemene medische info over diverse medicijntypen, waarover u kennelijk beschikt, dan wel waarvoor u naar bronnen kunt verwijzen? Het gaat natuurlijk niet om concreet voorschrijven, dat kan alleen de arts doen, dat weet u ook. Ik had dit soort algemene info van deze site verwacht.

16:16 03/02/2015

luuk-knol-1

Vandaag gesprek gehad met cardioloog. Gevraag naar medicijnen die deze bijwerking niet hebben (ook verwijzend naar uw reactie op deze site) verwees hij in de enkele minuten die we hadden naar alle alternatieve medicijnen, die ik al gehad had:
- Verapamil
- Metoprolol
- Sotalol
- Bisoprolol
In diverse doseringen en combinaties (> 25 keer verandering medicatie sinds begin Bf in 2010)
In het eerste jaar werd ik door een dermate vreselijke verstopping overvallen, dat ik door een verpleegkundige verlost moest worden, een heel onaangename gebeurtenis.
En Diltiazem heb ik nu.
Evenals Lanoxin. (Hartslag was 96).
Alle genoemde medicijnen noemen echter ook verstoorde darmwerking, cq verstopping als belangrijke bijwerking. Van de toelichting van de cardioloog begreep ik eigenlijk niks (“ondanks dat de bijwerkingen in de bijsluiter als frequent genoemd worden, zijn ze er toch niet”…?). Toen ik om nadere uitleg vroeg, maakte hij mij duidelijk, dat hij geen tijd/zin had hier verder op in te gaan. Einde gesprek. Vertrokken met de 26ste wijziging (geen Diltiazem, verdubbeling Lanoxin) als experiment, hoop doet leven. Maar met een in-de-steek-gelaten gevoel door de medische stand. Géén helderheid van deze site, noch van mijn cardioloog. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Waar kan ik dan terecht? Uw reactie?

17:47 18/02/2015

  • meer