Interview met cardioloog Dr. van Dantzig | Forum

Terug

Forum

20:01 07/02/2015

Interview met cardioloog Dr. van Dantzig

Beste lezers,

In een interview met cardioloog Dr. van Dantzig deze week komt het werk van een cardioloog en tevens opleider ter sprake. Hoe het werk van een cardioloog er uit ziet tegenwoordig en wat daar allemaal bij komt kijken.
Veel leesplezier!

Kunt u zichzelf even in het kort introduceren?
Mijn naam is Jan-Melle van Dantzig en ben 55 jaar oud. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen (die inmiddels uit huis zijn) en 4 honden. Ik heb de opleiding tot cardioloog in het AMC Amsterdam gevolgd, heb daarna 5 jaar als cardioloog in het AZM in Maastricht gewerkt .
Sinds 15 jaar werk in nu in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Binnen mijn specialisme gaat mijn speciale interesse uit naar echografie en het opleiding van jonge dokters tot specialist.

Kunt u kort aangeven vanaf welk moment u al wist dat u dokter wou worden?
Het is niet zo dat ik van kinds af aan al wist dat ik dokter wou worden. Dit is in de laatste jaren van mijn middelbare school periode gekomen. Het is ook goed mogelijk dat het beroep van mijn ouders (zij waren beide psychiater) daar onbewust een rol in heeft gespeeld.
Toch heb ik nog lang getwijfeld of ik natuurkunde of geneeskunde wou gaan studeren of toch nog piloot had willen worden. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds jammer dat ik geen poging voor de pilotenopleiding heb ondernomen.

Waar heeft u uw geneeskunde opleiding gevolgd en hoe heeft u uw studententijd ervaren?
Ik heb de geneeskunde opleiding in het Amc in Amsterdam gevolgd. De opleiding bestond de eerste jaren uit veel stampwerk en dus moest er hard gestudeerd worden. Zo hebben wij indertijd ongeveer de hele Sobotta atlas uit ons hoofd moeten leren (anatomieboek over botten en spieren).
De laatste 2 jaar van de 6 ging ik co-schappen lopen. Toch heeft het stampwerk van de jaren ervoor zijn vruchten afgeworpen; hierdoor voelde je je in je co-schappen soms een stuk zekerder.

Vanaf welk moment kreeg u ‘hart voor de cardiologie’ en bent u zich met volle overgave op de cardiologie gaan richten?
Aan het eind van mijn co-schappen kreeg ik het gevoel dat het vak cardiologie iets voor mij was. In een soort keuze-stage ben ik vervolgens bij dokter Becker (juist gespeld?) een stage gaan lopen waarin ik microscopisch onderzoek ging doen naar kransslagaders van patiënten die gestorven waren aan een acute hartdood. Hier heb ik mijn vrouw toen ook leren kennen.
Een tijd lang heb ik getwijfeld of tropenarts worden niet iets voor mij was. Ik ben ook 7 weken in Afrika geweest waarin ik veel ziekten, waaronder Malaria, ben tegengekomen.

Waarom eigenlijk de cardiologie?
Binnen de cardiologie vind ik de mogelijkheid om de menselijke aspecten en ook techniek met elkaar te combineren (toch nog een beetje natuurkunde). Daarnaast is de fysiologie van het hart helder en duidelijk.
Om onze lezers het één en ander duidelijker te maken. Welke disciplines bestaan er binnen de cardiologie en is elke cardioloog het zelfde? (bijv. fellow, chef of maatschapslid)
Er zijn verschillende ‘soorten’ cardiologen. Een Fellow is een net afgestudeerd cardioloog die een specialisatie binnen de cardiologie aan het volgen is. Dan bestaat er nog een chef de clinique, die door de maatschap cardiologie wordt ‘ingehuurd’. De maatschap op zich is een soort onderneming die een ruimte en diensten inhuurt bij het ziekenhuis.

Sommige artsen kiezen er voor om te gaan promoveren. Wat houdt dit in en is dit in uw ogen noodzakelijk?
Promoveren zie ik zeker niet als must. Wel vind ik dat het goed is voor je uiteindelijke vorming als cardioloog en een goede mogelijkheid om diepgaand met de wetenschap bezig te zijn. Ik vind het niet onmisbaar bij een cardioloog, maar het kan soms ook iets zeggen over je ambities.

Kunt u misschien kort toelichten hoe lang uw werkdag duurt en wat u zoal doet op een dag? Is het leven van een medisch specialist daadwerkelijk zo tijdrovend als veel mensen denken?
Mijn werkdag ziet er elke dag anders uit. De ene dag maak ik veel echo’s, de andere dag sta ik veel op de dotterkamers of polikliniek. Tegenwoordig werk ik 2 dagdelen op de polikliniek,2 bij de echo’s, 2 op de verpleegafdeling, een dagdeel op de dotterkamers en ik ben ook nog een dagdeel bezig met mijn taak als opleider. De 5e dag van de werkweek besteed ik aan administratie.

Als cardioloog in het Catharina ziekenhuis bent u ook één van de opleiders voor jonge cardiologen in wording. Kunt u kort toelichten waarom u dit bent geworden en wat u hierin zo aanspreekt?
Toen ik hier 15 jaar geleden in dienst kwam was er al een opleider binnen de maatschap cardiologie. De opleider destijds ging na 5 jaar met pensioen waardoor er dus een ‘baan’ vrij kwam. Omdat men in de gaten had dat ik het leuk vond om met onderwijs bezig te zijn ben ik uiteindelijk één van de opleiders geworden.
Ik vind het hartstikke leuk om jonge artsen iets te leren en vervolgens ook te zien groeien.
Tot op de dag van vandaag ga ik elke dag nog met veel plezier naar mijn werk en vind ik cardioloog zijn nog steeds een ontzettend mooi beroep.
De cardiologie blijft altijd in ontwikkeling en staat nooit stil, hetzelfde geldt voor het hart!
5
1

Je moet Inloggen om te reageren

Rob Bergmans

n.a.v. interview dr. van Dantzig

Voor mij was de meest indrukwekkende uitspraak die dr. van Dantzig tijdens een consult deed:
“Ik ben er voor u om u te helpen bij het vinden van de beste oplossing voor uw hartprobleem”.
Ik vond dit zeer vertrouwen wekkend en ik heb er veel baat bij gehad.

Rob Bergmans

00:41 11/02/2015