Medicatie en cholesterol

Terug

Medicatie en cholesterol

4) Medicamenteuze behandeling

Bron: Hartstichting, https://www.hartstichting.nl/medicijnen/cholesterolverlagers
Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden het meest voorgeschreven.
Statines hebben een krachtige en effectieve werking. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever.  Als statines niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven, zijn er ook andere cholesterolverlagende medicijnen, zoals galzuurbindende harsen, fibraten, nicotinezuurderivaten en cholesterolabsorptieremmers. 

Er is recent ook een krachtige cholesterolverlager (Evolocumab, Repatha) op de markt gekomen die het LDL-cholesterol sterker verlaagt dan de reguliere cholesterolverlagende medicijnen. Alleen hoog risico patiënten en sommige patiënten die statines niet verdragen komen vooralsnog in aanmerking voorbehandeling met dit nieuwe medicijn, dat 1 maal per 2 weken door middel van een injectie onder de huid wordt toegediend. Recent gepubliceerde resultaten laten een sterke afname van hart- en vaatproblemen zien in de groep patiënten die in onderzoeksverband is behandeld (Fourier studie, 2017).

Bron NHG; https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement
Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen die het LDL cholesterol kunnen verlagen waardoor het risico op hart- en vaatziekten afneemt.

Lipiden verlagende middelen kunnen een verhoogd lipidengehalte in het bloed verlagen. Cholesterolsyntheseremmers (statinen): atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine (in alfabetische volgorde) worden als eerste stap voorgeschreven.
Als het 10-jaarsrisico op HVZ 20% is, en het LDL hoger blijft dan 2,5 mmol/l ondanks leefstijlaanpassing, èn men met een statine niet uitkomt, worden in de praktijk soms andere lipiden verlagende middelen voorgeschreven dan statines, namelijk: (in alfabetische volgorde) cholesterolresorptieremmer (ezetimibe), fibraten (bezafibraat, ciprofibraat, fenofibraat en gemfibrozil). Galzuurbindende harsen (colesevam en cholestyramine), nicotinezuuranaloga (acipimox), nicotinezuur en omega-3-vetzuren (docosapentaeenzuur en eicosapentaeenzuur).

Er is recent ook een krachtige cholesterolverlager (Evolocumab, Repatha) op de markt gekomen die het LDL-cholesterol sterker verlaagt dan de reguliere cholesterolverlagende medicijnen. Alleen hoog risico patiënten en sommige patiënten die statines niet verdragen komen vooralsnog in aanmerking voorbehandeling met dit nieuwe medicijn, dat 1 maal per 2 weken door middel van een injectie onder de huid wordt toegediend. Recent gepubliceerde resultaten laten een sterke afname van hart- en vaatproblemen zien in de groep patiënten die in onderzoeksverband is behandeld (Fourier studie, 2017).


Cholesterolverlaging

Dit is de standaard van de Huisartsen. Bij specialisten richtlijnen ligt de LDL-streefwaarde lager bij mensen met een eerder doorgemaakt event (PCI (Percutane Coronaire Interventie; dotterbehandeling), CABG (Coronair Arterie Bypass Graft; omleidingenoperatie, infarct etc.): 1.8 mmol/L.
Bron NHG; https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement
• Voor de meeste statines is aangetoond dat zij het risico op HVZ aantoonbaar verminderen. De huidige richtlijnen onderschrijven nog steeds het gunstige effect van statines waardoor dit  vooralsnog standaard beleid is bij hartpatiënten. 

• Gemiddeld geeft iedere mmol/l daling van het LDL ongeveer 20% reductie van het relatieve risico op ziekte of sterfte door HVZ, en 10% daling van het relatieve risico op sterfte in het algemeen.
• Op grond van kosteneffectiviteit wordt geadviseerd de behandeling te starten met simvastatine 40 mg/d.
• Na 1 tot 3 maanden wordt het LDL gecontroleerd.
• De LDL-streefwaarde is ≤ 2,5 mmol/l


Voor aanvullende informatie over verschillende cholesterolverlagende geneesmiddelen verwijzen we naar:
https://www.hartstichting.nl/medicijnen/cholesterolverlagers

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl

http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl

Onderzoek

Momenteel lopen er nog diverse wetenschappelijke onderzoeken naar cholesterolverlagende medicijnen. Zo wordt er nog onderzoek gedaan naar PCSK9-remmers om lange termijn resultaten te verzamelen en om te kijken of de forse verlaging die deze medicijnen geven in het (LDL-)cholesterol ook een gunstig effect hebben op het voorkomen van hart- en vaatproblemen. 

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van visoliecapsules bij patiënten met een te hoog tryglyceriden-cholesterol en een verhoogd risicoprofiel op het voorkomen van hartproblemen.

Meest gebruikte cholesterolverlagers:

1 Simvastatine (Zocor)

2 Atorvastatine (Lipitor)

3 Rosuvastatine (Crestor)

4 Pravastatine (Selektine)

5 Fluvastatine

6 Ezetimibe (Ezetrol)

7 Simvastatine/ezetimibe (Inegy)

8 Evolocumab (Repatha)

9 Colestyramine

10 Gemfibrozil

--------------------------------------------------------------------------------------

Voor aanvullende informatie over verschillende cholesterolverlagende geneesmiddelen verwijzen we naar:
http://pwgip001.catharinazkh.local:2180/gipz/login.do

1 Simvastatine tablet 10 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

's Avonds innemen met een half glas water. Dit middel werkt dan het best. Het lichaam maakt namelijk 's nachts het meeste cholesterol.
Neem geen grapefruit(sap) zolang u dit middel gebruikt. Bij gebruik van grapefruit(sap) is de kans op bijwerkingen groter.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de arts als de klachten erger worden.
* Let ook op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:
- bepaalde middelen bij kanker (crizotinib, imatinib en pazopanib)
- sommige hart- en vaatmiddelen (diltiazem en verapamil)
- een bloedverdunner (ticagrelor)
- een middel tegen jicht (colchicine)
- bepaalde antibiotica (claritromycine, erytromycine en telitromycine)
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)
- fusidinezuur (een antibioticum). Dit geldt niet voor producten die op de huid of in het oog worden gebruikt.
- een ander middel bij te hoog cholesterol (lomitapide)

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- sommige middelen bij schimmelinfecties. Dit geldt NIET voor de middelen die op de huid worden gebruikt.
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
- een medicijn bij een afwijkend hartritme (amiodaron)
- een medicijn bij kanker (namelijk idelalisib)
- een middel dat de aanmaak van bepaalde geslachtshormonen remt (danazol)
Overleg hierover met de arts.

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

2 Atorvastatine tablet 10 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.

- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Innemen met een half glas water.
Neem geen grapefruit(sap) zolang u dit middel gebruikt. Bij gebruik van grapefruit(sap) is de kans op bijwerkingen groter.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Niet gebruiken bij: 

Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg dan met de arts.

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de arts als de klachten erger worden.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
- verkouden zijn, bloedneus, keelpijn
- gewrichts-klachten
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de  arts.
* De volgende bijwerkingen komen zelden voor:
- wazig zien
- haaruitval
- geheugenverlies
Overleg dan met de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Verder kunnen zelden voorkomen:
- veel pijn in de bovenbuik met misselijk zijn en een opgeblazen gevoel
- ontsteking van de lever. Dit kan te merken zijn aan ziek voelen, misselijk zijn, overgeven of jeuk. Ook pijn rechtsboven in de buik (op de plek van de lever) kan voorkomen. De huid en het oogwit kunnen geel verkleuren (geelzucht). De ontlasting is dan vaak minder van kleur.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)
- een middel tegen jicht (colchicine)
- fusidinezuur (een antibioticum). Dit geldt niet voor producten die op de huid of in het oog worden gebruikt.
- bepaalde antibiotica (claritromycine, erytromycine en telitromycine)

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- sommige middelen bij schimmelinfecties. Dit geldt NIET voor de middelen die op de huid worden gebruikt.
- een medicijn bij kanker (namelijk idelalisib)
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
Overleg hierover met de arts.

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

3 Rosuvastatine tablet 5 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Innemen met een half glas water.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
- sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden.
- vastgestelde nierproblemen. De arts past soms de dosering aan.
- vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
- duizelig voelen, zwak gevoel
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:

- fusidinezuur (een antibioticum). Dit geldt niet voor producten die op de huid of in het oog worden gebruikt.
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)
- een middel tegen jicht (colchicine)

* Bij gebruik samen met bloedverdunnende middelen (namelijk acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine) bestaat een grotere kans op bloedingen. Overleg daarom met de apotheek over het inlichten van de trombosedienst of arts hierover.
Neem zelf contact op met de trombosedienst of arts bij stoppen met het gebruik.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:
- een middel bij reuma of psoriasis (leflunomide)
- een middel bij multiple sclerose (MS) (teriflunomide)
Overleg zo nodig met de arts.

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

4 Pravastatine tablet 20 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

's Avonds innemen met een half glas water. Dit middel werkt dan het best. Het lichaam maakt namelijk 's nachts het meeste cholesterol.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de arts als de klachten erger worden.
* Let ook op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerkingen komen zelden voor:
- wazig zien of dubbel zien
- haaruitval
- seksuele problemen
Overleg dan met de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw  arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:
- een middel tegen jicht (colchicine)
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

5 Fluvastatine capsule 20 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

's Avonds innemen met een half glas water. Dit middel werkt dan het best. Het lichaam maakt namelijk 's nachts het meeste cholesterol.
Is de dosering 2 keer per dag innemen? Neem dit middel dan 's ochtends en 's avonds in.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de arts als de klachten erger worden.
* Let ook op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
- problemen met slapen
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw  arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:
- een middel tegen jicht (colchicine)
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
Overleg hierover met de arts.

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

6 Ezetimib tablet 10 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

Te veel cholesterol of vetten in het bloed.

Hoe dit medicijn werkt 

Het vermindert de opname van cholesterol in de darmen. Dit verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Innemen met een half glas water.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- buikpijn, diarree
- veel winden laten
- moe zijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

7 Ezetimib/simvastatine tablet 10/20 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 tot 2 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na 1 tot 3 maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

's Avonds innemen met een half glas water. Dit middel werkt dan het best. Het lichaam maakt namelijk 's nachts het meeste cholesterol.
Neem geen grapefruit(sap) zolang u dit middel gebruikt. Bij gebruik van grapefruit(sap) is de kans op bijwerkingen groter.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. Overleg met de arts als de klachten erger worden.
* Let ook op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- spierklachten, zoals spierpijn of stijve spieren
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, verstopping of buikpijn
- hoofdpijn
- moe zijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine:
- een middel dat de afweer onderdrukt (namelijk ciclosporine)
- bepaalde middelen bij kanker (crizotinib, imatinib en pazopanib)
- fusidinezuur (een antibioticum). Dit geldt niet voor producten die op de huid of in het oog worden gebruikt.
- sommige hart- en vaatmiddelen (diltiazem en verapamil)
- een bloedverdunner (ticagrelor)
- een middel tegen jicht (colchicine)
- bepaalde antibiotica (claritromycine, erytromycine en telitromycine)
- een ander middel bij te hoog cholesterol (lomitapide)

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- sommige middelen bij schimmelinfecties. Dit geldt NIET voor de middelen die op de huid worden gebruikt.
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
- een medicijn bij een afwijkend hartritme (amiodaron)
- een medicijn bij kanker (namelijk idelalisib)
- een middel dat de aanmaak van bepaalde geslachtshormonen remt (danazol)
Overleg hierover met de arts.

* Bij gebruik van dit middel samen met andere cholesterol-verlagers (namelijk gemfibrozil en de zogenaamde fibraten) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG

8 Evolocumab injectie 140 mg in wegwerp-pen 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

Te veel cholesterol of vetten in het bloed.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen 1 week. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na enkele maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Dit middel wordt onder de huid gespoten in de buik of het bovenbeen.
Als er meer spuiten op dezelfde dag gespoten worden, de spuiten meteen achter elkaar spuiten. Niet langer dan een half uur wachten.
* Voorbereiding
Lees de bijsluiter uit de verpakking voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing.
1. Haal de pen uit de koelkast.
2. Wacht 30 minuten. De pen is dan op kamertemperatuur.
3. Was de handen.
4. Controleer of de vloeistof in de pen helder en kleurloos tot lichtgeel is. Gebruik de pen niet als de vloeistof troebel is.
5. Kies een plek op de buik (niet rond de navel) of een bovenbeen. Wissel elke keer van prik-plek. Spuit niet op plekken die hard of rood zijn.
6. Maak de huid op de prik-plek schoon met een alcoholdoekje.
7. Trek de oranje dop van de pen.
* Het spuiten
Spuit volgens de aanwijzingen van de arts of verpleegkundige.
1. Trek de huid strak. Een huidplooi pakken kan ook.
2. Zet de pen met de gele kant loodrecht op de huid. Zorg dat het venster te zien is.
3. Druk de pen tegen de huid. Het gele deel van de pen is niet meer zichtbaar.
4. Druk op de grijze knop tot er een klik te horen is.
5. Laat de grijze knop weer los. Blijf de pen tegen de huid drukken.
6. Na ongeveer 15 tellen is een tweede klik te horen. Het venster is geel geworden.
7. Haal de pen loodrecht van de huid. Het gele deel schuift over de naald.
8. Doe de gebruikte pen in een af te sluiten afval-container.
9. Druk met een gaasje op de prik-plek wanneer er bloed te zien is. Wrijf niet over de plek.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De prik plek kan rood worden met pijn of blauwe plekken. Gaat dit niet over? Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
- klachten die horen bij een luchtweg-infectie. Zoals hoesten, keelpijn of verkouden zijn.
- grieperig voelen
- rugpijn, pijn in de gewrichten
- misselijk zijn
- huiduitslag
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan eerst met de arts.

TERUG

9 Colestyramine capsule 100 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol in het bloed.

- Jeuk door te veel galstoffen in de huid, bij een verstopping van de galblaas.
- Bepaalde vormen van diarree.

Hoe dit medicijn werkt 

Dit medicijn werkt op verschillende manieren:
- Het verlaagt het cholesterol in het bloed.
- De hoeveelheid galstoffen in de huid daalt. Hierdoor vermindert jeuk.
- Het vermindert diarree.

Wanneer begint de werking?: 

* Cholesterol
De werking begint binnen 4 weken. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol daalt. Daarom zal de arts de hoeveelheid cholesterol in het bloed controleren.
* Jeuk
De hoeveelheid galstoffen in de huid daalt binnen enkele weken. Dan zal ook de jeuk afnemen.
* Diarree
Diarree vermindert binnen 3 dagen.

Gebruiksaanwijzing 

Neem dit middel in met een heel glas water 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Innemen met een half glas water.

* Bij gebruik als cholesterol-verlager
Neem dit middel bij de maaltijd in, behalve als de arts anders adviseert.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijft het cholesterol in het bloed laag.
* Bij jeuk
Neem bij voorkeur een dosering voor het ontbijt en na het ontbijt. Bij 3 of 4 keer per dag de volgende dosering na de lunch en/of na het avondeten nemen.
* Bij diarree
Neem contact op met de arts als er binnen 3 dagen geen verbetering is.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
- bestaande verstopping. De klachten kunnen erger worden.
- een erfelijke aandoening met te veel vetten (triglyceriden) in het bloed. De hoeveelheid vetten in het bloed kan toenemen.
Overleg hierover met de arts.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* Door dit medicijn kan verstopping ontstaan. Het kan helpen voldoende water te drinken en vezels te eten helpen. Gaat dit niet over? Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, buikpijn of veel winden laten
- hoofdpijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:

- bepaalde hartmiddelen (digoxine en digitoxine)
- de anticonceptiepil
- schildklierhormonen
- een middel bij diabetes (namelijk acarbose)
- bepaalde plasmiddelen (hydrochloorthiazide en chloorthiazide)
- een middel bij botontkalking (raloxifene)
- een middel voor de gal (ursodeoxycholzuur)
- andere cholesterolverlagende middelen

* Vermindert de werking van sommige bloedverdunnende middelen (namelijk acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine). Overleg daarom met de apotheek over het inlichten van de trombosedienst of arts hierover. Neem zelf contact op met de trombosedienst of arts bij stoppen met het gebruik. Neem deze middelen bovendien NIET TEGELIJK in. Neem de bloedverdunnende middelen tenminste 4 uur VOOR of 4 uur NA dit medicijn in.

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- een medicijn dat bij regelmatige bloedtransfusies te veel ijzer in het bloed voorkomt (deferasirox)
- een middel bij reuma (leflunomide)
Overleg hierover met de arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan het bloed controleren en zo nodig de dosering aanpassen:
- middelen die de afweer onderdrukken (ciclosporine en mycofenolaat)
Overleg zo nodig met de arts.

Gebruik bij zwangerschap: 

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Gebruik bij borstvoeding: 

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Maar gebruik het alleen na overleg met de arts.

TERUG

10 Gemfibrozil tablet 900 mg 

Werking en/of toepassing 

Waar het medicijn voor is 

- Te veel cholesterol of vetten in het bloed.
- Te weinig van het beschermende cholesterol in het bloed.
- Om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zoals een hartaanval of beroerte.

Hoe dit medicijn werkt 

Het verlaagt het cholesterol en de vetten in het bloed. Het beschermende cholesterol neemt juist toe. Dit voorkomt dat de bloedvaten verstopt raken. De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner.

Wanneer begint de werking?: 

De werking begint binnen enkele maanden. Het is niet te merken dat de hoeveelheid cholesterol en vetten daalt. Daarom zal de arts na enkele maanden het bloed controleren.

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

Een half uur voor het avondeten innemen met een half glas water.
Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.
* Hoe lang gebruiken
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Zo blijven het cholesterol en de vetten in het bloed laag.

Belangrijke informatie 

Gebruik bij andere ziekten of klachten: 

* Let op bij
Galblaasontsteking of galstenen, of bij galproblemen in het verleden. De klachten kunnen namelijk (weer) erger worden. Dit geldt niet als de galblaas is verwijderd. Overleg hierover met de arts.
* Let ook op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- hoofdpijn, duizelig voelen
- maagdarm-klachten, zoals buikpijn, misselijk zijn, diarree
- huiduitslag, eczeem
- moe zijn
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de arts.
* De volgende bijwerking komt zelden voor vooral bij een hoge dosering:
- plotselinge erge spierpijn die niet overgaat, met een zwak gevoel in de spieren of spierkramp.
Waarschuw dan meteen de arts.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden 

Gebruik met andere geneesmiddelen: 

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:
- bepaalde andere cholesterolverlagende middelen (namelijk colestyramine en colestipol)

* Bij gebruik samen met bloedverdunnende middelen (namelijk acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine) bestaat een grotere kans op bloedingen. Overleg daarom met de apotheek over het inlichten van de trombosedienst of arts hierover.
Neem zelf contact op met de trombosedienst of arts bij stoppen met het gebruik.

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
- een middel bij kanker (dabrafenib)
- een middel bij diabetes (repaglinide)
Overleg hierover met de arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:
- een middel bij prostaat-kanker (enzalutamide)
Overleg zo nodig met de  gebruik van dit middel samen met sommige andere cholesterol-verlagers (de zogenaamde statines) is de kans op bijwerkingen groter. Waarschuw de arts bij onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of cola-kleurige urine.

Gebruik bij zwangerschap: 

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind. Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding: 

Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

TERUG