Prevalentie en sterfte

Terug

Prevalentie en sterfte

Cholesterol
Inhoud is bedoeld voor gebruik door Hart.Volgers, platform van en voor hartpatienten.
http://hart.volgers.org/


1) PREVALENTIE EN STERFTE

Bron: Hartstichting, https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-naar-doodsoorzaak
In Nederland overlijden de meeste mensen aan de ziektegroepen hart- en vaatziekten en kanker (bron: Hartstichting, 2014). Sinds 2007 sterven meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten.

Bron: Bron: Hartstichting, Hart- en-vaatziekten in Nederland 2015, December 2015
Sinds 1970 daalt de sterfte aan coronaire hartziekten in Nederland. De vraag welke processen hier aan ten grondslag liggen is belangrijk vanuit perspectief van preventie. In de ons omringende landen heeft men laten zien dat veranderingen in de risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de bevolking tussen de 25 en 75% van de daling in de sterfte aan coronaire hartziekte kunnen verklaren.

De bijdrage van veranderingen in de behandeling van hart- en vaatziekten aan de daling in sterfte ligt tussen 25-50%.
Met andere woorden: hoewel hart- en vaatziekten niet meer doodsoorzaak nummer 1 is, sterven er ieder jaar nog heel veel mensen aan dit ziektebeeld. Het grootste effect in de daling van hart- en vaatzieken als doodsoorzaak wordt en is bereikt met de aanpak van risicofactoren als roken, suikerziekte, overgewicht en cholesterol. De belangrijkste pilaren in de aanpak van risicofactoren zijn verandering in leefstijl en medicatie. 

aantal sterfgevallen hart en vaatziekten

Bron: Wikipedia; https://nl.wikipedia.org/wiki/Hart-_en_vaatziekten
Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor onder meer: beroerte (CVA, TIA, herseninfarct, hersenbloeding), carotisstenose (halsslagadervernauwing), angina pectoris, myocardinfarct (hartinfarct), aneurysma aortae (verwijding van de buikslagader), perifeer arterieel vaatlijden (PAV, claudicatio intermittens, etalagebenen).

Hartinfarct
Bron Hartstichting; https://www.hartstichting.nl/hartziekten/hartinfarct
Een hartinfarct of hartaanval is het afsterven van een deel van de hartspier door een verstopping in een kransslagader van het hart. Normaal krijgt het hart zuurstof en voedingsstoffen via de kransslagaders, die als een soort krans om het hart liggen. Als deze kransslagaders vernauwd raken, krijgt het hart niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen, waardoor een deel van de hartspier wordt beschadigd en afsterft.  Bij ernstige vernauwingen ontstaan er soms klachten van pijn op de borst tijdens inspanning of bij hevige emoties. Dat is vaak het eerste signaal dat er iets mis is met het hart en de bloedvaten. 

In werkelijkheid gaat er een lang proces aan vooraf, de vernauwingen zijn het gevolg van slagaderverkalking. Dit is een proces waarbij vet en lichaamscellen zich ophopen in de bloedvaten. Dit leidt tot de vorming van de zogenaamde plaques. Van die vernauwingen in de slagaders merk je lange tijd niets. Maar langzamerhand maken de plaques de vaatwand minder sterk, er kunnen er scheurtjes en wondjes ontstaan in de binnenbekleding.