Risicofactoren

Terug

Risicofactoren

2) RISICOFACTOREN

Risicofactoren
Bron: Hartstichting; https://www.hartstichting.nl/risicofactoren)
Het risico op hart- en vaatziekten wordt deels bepaald door de leefstijl. U kunt zelf veel doen om het risico te verlagen, bijvoorbeeld door niet te roken, voldoende te bewegen en een gezond gewicht te houden.


Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes, erfelijkheid en stress. Risicofactoren versterken elkaar: hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. De arts kijkt daarom altijd naar de combinatie van risicofactoren.

Risicoprofiel opstellen
Bron NHG: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement

Risicoprofiel opstellen bij:
1. Patiënten met doorgemaakte hart- & vaatziekten, diabetes mellitus type 2 of reumatoïde artritis
2. Patiënten zonder hart- & vaatziekten, diabetes mellitus type 2 of reumatoïde artritis
systolische bloeddruk > 140 mmHg
totaal Cholesterol > 6,5 mmol/l
• rokers ≥ 50 jaar
• antihypertensiva- of statinegebruik
• belaste familieanamnese met hart- & vaatziekten
• chronische nierschade: < 65 jaar: eGFR* < 60; ≥ 65 jaar: eGFR < 45 en/of (micro) albuminurie)

Klachten, overgewicht, (post)menopauze en verzoek van de patiënt kunnen ook reden zijn om een risicoprofiel te maken.
Voor de risicoschatting worden gebruikt leeftijd, geslacht, roken, systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio (TC/HDL-ratio).

Risicoschatting met behulp van risicotabel
10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ
Bron NHG: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement

Risicotabel cholesterol

• Patiënten zonder HVZ: schat het absolute 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ met behulp van risicotabel.
• Tel bij patiënten met DM (diabetes mellitus) of RA  (reumatoïde artritis) 15 jaar bij actuele leeftijd op.

Direct CVRM (cardiovasculair risicomanagement), risicotabel NIET van toepassing:
• patiënten met HVZ: hoog risico
• patiënten met DM of RA en met HVZ extra hoog risico.

Groen:
• 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ < 10% (laag risico).
• Leefstijladvisering als er modificeerbare risicofactoren zijn, zoals DM, hypertensie, hypercholesterolemie, roken, obesitas of weinig lichaamsbeweging.
• Medicamenteuze behandeling zelden geïndiceerd.

Geel:
• 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ 10% - 20% (matig risico).
• Leefstijladvisering. Medicamenteuze behandeling alleen bij risico verhogende factoren en SBD > 140 mmHg en/of LDL > 2,5 mmol/l.

Rood:
• 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ ≥ 20% (hoog risico).
• Leefstijladvisering. Medicamenteuze behandeling bij SBD > 140 mmHg of LDL > 2,5 mmol/l.

Het risico van patiënten met DM of RA kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.