Overige hartklepaandoeningen | Hart- en vaatziekten

Tijdlijn

Hart- en vaatziekten

Over hart.volgers.org

Hartklepaandoeningen

Overige hartklepaandoeningen

Algemene informatie

In het hart zorgen vier kleppen dat de bloedstroom in de juiste richting loopt. Twee daarvan zitten tussen de boezems en de kamers van het hart. Links de mitralisklep en rechts de tricuspidalisklep. De andere twee kleppen zitten tussen de hartkamers en de grote bloedvaten. De aortaklep tussen de linker kamer en de aorta (de grote lichaamsslagader) zorgt dat het bloed niet vanuit de aorta terug de linker kamer in kan stromen. De pulmonalisklep doet in essentie hetzelfde, maar dan tussen de rechter kamer en de longslagader.

De hartkleppen kunnen door veel verschillende aandoeningen beschadigd raken of klachten geven. Er zijn twee mogelijke problemen. Bij een 'insufficiëntie' sluit de hartklep niet goed af, hij lekt en het bloed stroomt terug de verkeerde kant op. Andersom kan een hartklep ook de doorgang te veel afsluiten waardoor er onvoldoende bloed door de opening kan stromen. Dit noemen we een stenose. 

Afwijkingen aan de tricuspidalisklep

Afwijkingen aan alleen deze hartklep tussen de rechter boezem en kamer van het hart zijn zeldzaam, meestal komen ze in combinatie met andere hart- en klepproblemen. Zo kan een vernauwing het gevolg zijn van acuut reuma. Een lekkage van de tricuspidalisklep komt vrijwel altijd voor als gevolg van een ander hartprobleem, zoals een lekkende mitralisklep. Door een hogere druk in de linkerkant van het hart of in de longen gaat de klep lekken. Als we de oorzaak aanpakken, neemt de lekkage af. Andere mogelijke oorzaken voor een defect aan de klep zelf zijn endocarditis (hartinfectie) of een aangeboren hartafwijking.

Percutane aortaklep vervanging/implantatie (TAVI)

Men kan tegenwoordig een aortakunstklep via de lies slagader (of eventueel via de slagader onder het sleutelbeen of via de punt van het hart) worden ingebracht. Ook wel TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) genoemd.

Waarom een aortaklepimplantatie via de lies?

Een hartklep kan lekken of vernauwd zijn. Beide afwijkingen kunnen ook tegelijk voorkomen. Op den duur kan er schade aan het hart ontstaan. Als er klachten ontstaan ten gevolge van de vernauwde aortaklep en het hart minder goed gaat pompen is het verstandig om verdere achteruitgang te voorkomen. De cardioloog adviseert dan om een hartklepoperatie te laten uitvoeren.
Er wordt pas voor een aortaklepimplantatie (TAVI) gekozen wanneer een hartklepoperatie om verschillende reden niet mogelijk is, of het risico voor een ‘normale” hartoperatie te hoog is.  Meestal  komt dit door bijkomende ziekten, maar het kan ook zijn dat de grote lichaamsslagader (aorta) boven de aortaklep zo verkalkt is dat het onmogelijk is een hartoperatie uit te voeren, en dan wordt gekozen voor een implantatie via de lies slagader.
Bijkomende ziekten die het risico op een hartoperatie te hoog maken kunnen zijn: een doorgemaakt herseninfarct, nierproblemen, longproblemen, een slechte pompfunctie van de linker of rechter hartkamer.
Hoge leeftijd is een extra risico voor een hartoperatie en ook door een eerder ondergane hartoperaties kan het risico bij een klepoperatie te hoog zijn. De implantatie wordt altijd verricht door een team van specialisten onder wie een hartchirurg en een cardioloog.

De voordelen van deze methode: het gaat sneller en het is minder ingrijpend dan de bestaande operatiemethode, omdat de borstkas niet geopend hoeft te worden over de volle lengte van het borstbeen en het hart niet gekoppeld wordt aan de hart­longmachine. Patienten kunnen daardoor ook sneller herstellen.  
De nieuwe methode heeft enkele nadelen: het is alleen maar toepasbaar bij patiënten met een ernstige aortaklepvernauwing en niet bij een ernstig lekkende aortaklep en verder is de klep alleen maar toepasbaar bij mensen met een (in aanleg) normale klep met drie klepslippen. In het geval van een klep met twee klepslippen is deze methode niet mogelijk.  

De hartkleppen in het gezonde hart

Elke pomp heeft een terugslagklep nodig om te zorgen dat de vloeistof één kant opgaat. Het hart is een ingewikkelde pomp met maar liefst vier kleppen. Het bloed komt vanuit het lichaam via de aders in de rechterboezem.
Via de openstaande tricuspidalisklep zuigt de rechterkamer het bloed aan. Vervolgens sluit de tricuspidalisklep en gaat de pulmonalisklep open, zodat de samentrekking van de rechterkamer het bloed naar de longen pompt. Links gaat het precies zo: in de linkerboezem komt het zuurstofrijke bloed uit de longen aan; dat wordt via de openstaande mitralisklep  door de linkerkamer aangezogen. Dan sluit de mitralisklep en laat de openstaande aortaklep het bloed door naar de aorta en verder naar de slagaders.
De pulmonalisklep is dus dicht op het moment dat de tricuspidalisklep openstaat en andersom en hetzelfde geldt voor de aortaklep en de mitralisklep. Dit beurtelings opengaan en sluiten gebeurt bij elke hartslag één keer, figuur 1.

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 De pompfunctie van het hart

De hartkleppen zien er verschillend uit.
De tricuspidalisklep bestaat uit drie dunne klepbladen, de mitralisklep heeft er twee. Bij deze twee kleppen zitten aan de onderkant peesdraden (de chordae), die vastzitten aan de wand van de onderliggende kamer. Dus als de rechterkamer samentrekt, trekt die ook de tricuspidalisklep dicht en de linkerkamer doet hetzelfde met de mitralisklep.
Samen met hun chordae lijken deze kleppen op een parachute. De pulmonalisklep en de aortaklep zien er hetzelfde uit: ze bestaan uit drie gelijke delen die samen een mooie cirkel vormen. Als ze dicht zijn vormen ze het Mercedes-teken.
Deze twee kleppen reageren op drukverschillen: als door het samentrekken van de kamer de druk te groot wordt gaan ze open en als de druk in de longslagader (bij de pulmonalisklep) of in de aorta (bij de aortaklep) weer groter is dan in de kamer, sluiten ze zichzelf weer. Bij alle kleppen zitten de klepbladen aan de buitenkant vast aan een ring in de hartspier, zie figuur 2.

 

 

Figuur 2 De hartkleppen

 

Wat is aortaklepstenose?

De hartkleppen die in het hart aanwezig zijn zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op kan stromen door op het juiste moment open en dicht te gaan. Een aortaklep bestaat uit drie dunne klepbladen (slippen) die precies op elkaar aansluiten. De aortaklep zorgt ervoor dat er geen bloed terug kan lekken van de lichaamsslagader (aorta) naar de linkerkamer van het hart. Als er zich een vernauwing (stenose) van de klep heeft gevormd, wordt de uitstroom van het bloed belemmerd. Door de vernauwing van de aortaklep moet de linkerkamer harder werken om het bloed langs de vernauwde klep te pompen, waardoor de hartspier op den duur dikker wordt en stijver.

Oorzaak

Het kan een aangeboren afwijking zijn doordat de klepslippen deels aan elkaar vast zitten of er zijn twee in plaats van drie klepslippen gevormd. Ook kan de uitstroom worden belemmerd doordat er zich extra weefsel bevindt boven of onder de klep. Er kan sprake zijn van een ontsteking waardoor de aortaklep verdikt raakt en er een vernauwing op kan treden. En door ouderdom kan de klep zijn soepelheid verliezen als gevolg van kalkafzetting (sclerose). De verkalkte klep kan vernauwd raken of gaan lekken. Dit is de belangrijkste oorzaak van de aortaklepstenose

Klachten

Een geringe aortaklepstenose geeft meestal weinig klachten. Als de aandoening ernstiger is, kunnen klachten ontstaan van pijn op de borst tijdens inspanning, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, plotseling flauwvallen en ritmestoornissen.

Onderzoek en diagnose

Met behulp van onderzoek met de stethoscoop kan de arts een 'luid' geruis horen aan het begin van iedere hartslag. Op een elektrocardiogram (ECG) kan worden bekeken of de linkerkamer van het hart zwaarder belast wordt dan normaal. De ernst van de vernauwing wordt vastgesteld aan de hand van een echo van het hart. Wanneer een operatie wordt overwogen, wordt tevens een onderzoek met behulp van een hartcatherisatie (CAG) uitgevoerd om tevens de kransslagaderen te beoordelen.

De behandeling

Nadat men de hartklep met behulp van een ballon wijder heeft gemaakt wordt de in elkaar gevouwen hartklepprothese op de ballonkatheter geplaatst en met behulp van een inbrenghulpmiddel naar de plaats waar de eigen aortaklep zich bevindt, geschoven (figuur 3).

Figuur 3 De biologische hartklep in de stent

De biologische hartklepprothese bestaat uit een fijn rastervlechtwerk van roestvrij staal (stent) en een weefselklep met drie slippen (figuur 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 De biologische hartklepprothese

Wanneer de katheter op de plaats van bestemming aankomt, wordt de biologische hartklepprothese gepositioneerd en wordt vastgezet in de klepring van de zieke aortaklep. Door vloeistof in de ballon te injecteren, wordt de nieuwe klep opengevouwen en de zieke aortaklep tegelijkertijd naar buiten gedrukt. De eigen klep wordt dus niet verwijderd. De prothese werkt direct en neemt de functie van de klep volledig over, zodra de ballonkatheter wordt verwijderd. De implantatie van de nieuwe hartklep zal meestal enkele uren (2-3 uur) duren.

Het inbrengen van de katheter via de liesslagader (transfemoraal)

Via een kleine snede in de lies wordt de katheter in de liesslagader ingebracht en naar het hart geschoven. Alvorens de hartklepprothese te positioneren, wordt eerst de vernauwde eigen aortaklep met behulp van een ballon verwijd (figuur 5). De procedure vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als de juiste positie is bereikt  wordt de klep opengevouwen en de positie en functie gecontroleerd met behulp van echocardiografie en doorlichting.

Figuur 5

 

 

Het inbrengen van de katheter via de hartpunt (transapicaal)

 

Figuur 6

De katheter wordt naar het hart geleid via een kleine snede onder de linkertepel. Daaronder bevindt zich de hartpunt waardoor de katheter naar binnen wordt geleid en de hartklepprothese wordt geïmplanteerd. Onder bewegende röntgenbeelden wordt de linkerhartpunt aangeprikt en wordt er een soepele geleidingsdraad in het hart gepositioneerd. Ook bij de transapicale techniek wordt de zieke, vernauwde aortaklep eerst opgerekt
(figuur6). Na een positiecontrole wederom onder röntgen-doorlichting wordt de nieuwe klepprothese in de aortaring vastgezet. Net als bij de transfemorale techniek wordt de positie en functie van de klepprothese gecontroleerd met behulp van echocardiografie en doorlichting.

Antistollingsmedicijnen
Om bloedstolsels bij de biologische hartklep te voorkomen, moeten patiënten na de aortaklepvervanging met behulp van een katheter gedurende 3 maanden  antistollingsmedicijnen innemen. Uw cardioloog bepaalt uiteindelijk wanneer u hiermee kunt stoppen.

Medische en/ of tandheelkundige ingrepen in de toekomst
Als u een klepimplantatie hebt gehad geldt dat vóór en na een tandheelkundige behandeling of een medische ingreep kortdurend een antibioticakuur gegeven wordt. Dit is om te voorkomen dat een infectie overslaat op het hart en de kleppen. Via de tandarts of behandelend arts krijgt u een recept voor antibiotica. Volg de  instructies goed op!
Nauwgezette mondhygiëne en controle bij de tandarts blijft van groot belang, evenals de bescherming tegen infecties bij tandheelkundige ingrepen.
Ook kan het zijn dat de arts/ tandarts wil dat de bloedverdunnende medicijnen tijdelijk worden gestopt. Meestal is dit geen probleem, maar overleg altijd met uw cardioloog!

Identificatie hartklepprothese

U krijgt enige tijd na het ontslag de zogeheten hartklepidentificatie-pas toegezonden.
Deze pas bevat gegevens over uw persoonlijke hartklepprothese. Op het geplastificeerde kaartje, ter grootte van een bankpasje, staat onder andere vermeld: uw naam en geboortedatum, het type klep dat u heeft, het merk, het registratienummer, de positie en de implantatiedatum. Deze gegevens stellen artsen en andere hulpverleners in staat om snel en doeltreffend hulp te verlenen als dat onverhoopt ooit nodig zou zijn. Het is raadzaam het pasje altijd bij u te dragen.

Lees meer over een nieuwe hartklep op nieuwehartklep.nl

Diagnose

Afwijkingen aan de tricuspidalisklep

Afwijkingen aan alleen deze hartklep tussen de rechter boezem en kamer van het hart zijn zeldzaam, meestal komen ze in combinatie met andere hart- en klepproblemen. Zo kan een vernauwing het gevolg zijn van acuut reuma. Een lekkage van de tricuspidalisklep komt vrijwel altijd voor als gevolg van een ander hartprobleem, zoals een lekkende mitralisklep. Door een hogere druk in de linkerkant van het hart of in de longen gaat de klep lekken. Als we de oorzaak aanpakken, neemt de lekkage af. Andere mogelijke oorzaken voor een defect aan de klep zelf zijn endocarditis (hartinfectie) of een aangeboren hartafwijking.

Diagnose

Hartklepafwijkingen kunnen lang onontdekt blijven, omdat er geen symptomen zijn. U merkt er niets van. Afwijkingen aan de tricuspidalisklep ontdekken we vaak pas als ze ernstig genoeg zijn om te zorgen voor vermoeidheid of benauwdheid bij inspanning. Of als uw lichaam zichtbaar vocht vasthoudt, met bijvoorbeeld dikke enkels en voeten.

Aanvullende diagnostiek

De beste manier om een afwijking van de hartkleppen te beoordelen is een echo van het hart. Voor een nog duidelijker afbeelding van de hartklep of om de afwijking heel precies te bekijken, kan het nodig zijn een echo via de slokdarm te maken. Besluiten we de klep te gaan opereren, dan doen we nog aanvullende onderzoeken.


Afwijkingen aan de pulmonalisklep

Afwijkingen van de pulmonalisklep zijn zeldzaam. Het belangrijkst zijn aangeboren hartafwijkingen met een vernauwing. Een lekkage van de pulmonalisklep kan ontstaan door een verhoogde druk in de bloedvaten van de longen, door een endocarditis of na een ingreep vanwege een vernauwing.

Diagnose

Hartklepafwijkingen kunnen lang onopgemerkt blijven. Belangrijkste symptomen zijn benauwdheidsklachten en vermoeidheid bij inspanning. Ook kunt u dikke voeten en enkels krijgen door vochtophoping.

Aanvullende diagnostiek

Met een stethoscoop kunnen we een klepafwijking horen als een ruisje aan het hart. Als we een afwijking vermoeden maken we een echo van het hart. Voor een nog duidelijker afbeelding van de hartklep of om de afwijking exact te bekijken, kan het nodig zijn ook een echo via de slokdarm te maken. Als we besluiten de klep te opereren, doen we nog aanvullende onderzoeken.


1
4

Je moet Inloggen om te reageren

cobyma

Mijn broer moet al maanden dringend geopereerd worden vanwege lekkende hartklep en 4 bypasses.
Dit kan niet omdat hij wonden heeft aan zijn voet. Bovendien is een bacterie de oorzaak van de lekkende hartklep.Hij is al een keer teruggestuurd uit Leuven (Belgie) omdat ze hem daardoor niet konden opereren.
Nu is opnieuw de voet geopereerd (zie foto) en het gaat lang duren voordat de wonden zijn geheeld.
Nu heeft hij inmiddels ook niet goed werkende nieren en mijn vraag is wat nu zijn levensverwachting is. In het ziekenhuis waar hij nu ligt zijn ze verbaasd dat hij er nog steeds is, maar zeggen dat hij kans heeft binnenkort te overlijden omdat een operatie aan het hart niet mogelijk is.

13:41 27/12/2017

Bijlagen:

karel voet december 2017 (1).jpeg

attachment karel voet december 2017 (1).jpeg (330.4 KB)

cobyma

Heb net een verkeerde foto gestuurd. Mijn broer moet al maanden dringend geopereerd worden vanwege lekkende hartklep en 4 bypasses.
Dit kan niet omdat hij wonden heeft aan zijn voet. Bovendien is een bacterie de oorzaak van de lekkende hartklep.Hij is al een keer teruggestuurd uit Leuven (Belgie) omdat ze hem daardoor niet konden opereren.
Nu is opnieuw de voet geopereerd (zie foto) en het gaat lang duren voordat de wonden zijn geheeld.
Nu heeft hij inmiddels ook niet goed werkende nieren en mijn vraag is wat nu zijn levensverwachting is. In het ziekenhuis waar hij nu ligt zijn ze verbaasd dat hij er nog steeds is, maar zeggen dat hij kans heeft binnenkort te overlijden omdat een operatie aan het hart niet mogelijk is.

13:43 27/12/2017

Bijlagen:

KAREL VOET DECEMBER 2017.jpg

attachment KAREL VOET DECEMBER 2017.jpg (236.2 KB)

Rob1950

Beste Cobyma,

Dat zijn grote zorgen over je broer Karel. Zo te zien op de foto
is hij een opgewekte en sterke man. Die kracht kan hem helpen
langer te leven. Maar hoe lang is niet te zeggen. Niemand weet
wanneer het tijd is. Probeer de vraag “hoe lang nog?” maar uit
je hoofd te krijgen en geef je broer de liefde die in je is. Dan
worden deze zware dagen vanzelf ook weer mooie dagen.
Heel veel sterkte Cobyma. En Karel, voor mij ben je een kanjer!

Rob

02:17 02/01/2018

LisettevanVelthoven

graag meer over stent (hart)

14:53 12/11/2019