Over hart.volgers.org

Hart- en vaatziekten

Over hart.volgers.org

Over ons

 • Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@hart.volgers.org  

  Volgers.org is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat de zorg maximaal transparant moet zijn en de ambitie om de best mogelijke zorg voor patiënten te organiseren. Naast technologisch en wetenschappelijk hoogstaande zorg is daarbij naar onze overtuiging communicatie over ziekte-, behandelings- en genezings- ervaring belangrijk. Moderne media kunnen daarbij een belangrijk verbindend middel zijn, met name wanneer de aanwezigheid van top-experts de kwaliteit van de informatie garandeert.

  Volgers.org is een zelfstandige organisatie van de coöperatie cardiologen en cardiothoracaal chirurgen die aan het Catharina Ziekenhuis zijn verbonden, zonder betrokkenheid van het ziekenhuis (disclaimer).

   

Missie

 • Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van toekomstige, bestaande en oud-patiënten, alsook familieleden en andere mensen in de directe omgeving van patiënten.

  Dit willen wij bereiken door hen met elkaar te verbinden en hen de mogelijkheid te bieden om ervaringen uit te wisselen in een volledig transparante omgeving waar de kwaliteit van de informatie wordt gewaarborgd door actieve participatie van topexperts, waarbij deze expertise zeer laagdrempelig beschikbaar is.

Visie

 • Door de mogelijkheden van moderne media te benutten kunnen patiënten en mensen uit hun directe omgeving bijeen worden gebracht die hun vragen, antwoorden en ervaringen met elkaar delen.

  Het delen van deze communicatie tussen ervaringsdeskundigen vormt een aanvulling op de bestaande informatie-verschaffing binnen de gezondheidszorg. De kwaliteit van de informatie die wordt uitgewisseld, wordt bewaakt door topexperts waardoor de toegevoegde waarde van de informatie-uitwisseling wordt gemaximaliseerd.

  De expertise van experts komt daarbij laagdrempelig en volledig transparant beschikbaar. Bovendien draagt de open communicatie bij aan het transparant maken van de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg. Bij alle communicatie van experts wordt gewerkt conform de KNMG-richtlijn voor social media.

Strategie

 • Volgers.org biedt leidende vakgroepen de mogelijkheid om een platform vorm te geven voor en door patiënten, waarbij hun eigen expertise en actieve participatie de kwaliteit en betrouwbaarheid van de communicatie waarborgt.

  Voor diverse patiëntgroepen zal een omgeving ontstaan waarin via moderne media informatie en ervaringen uitgewisseld kan worden. Deze vakgroepen stellen zich maximaal transparant en laagdrempelig op ten aanzien van hun patiënten. 

Vrienden

 • De Hartstichting en de Hart en Vaatgroep dragen hart.volgers.org een warm hart toe. 

  De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. Ongeveer 50% van het geld gaat naar onderzoek.

  De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten.

  De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement.

  Stin

  Patiënten hebben grote behoefte aan een snel en duidelijk antwoord op hun vragen van medische en technische aard. STIN (Stichting ICD dragers Nederland) ervaart dat bijna dagelijks bij haar doelgroep (patiënten met hartritmestoornissen). Dankzij de unieke opzet komt hartvolgers.org op toegankelijke wijze aan die behoefte tegemoet. Daarom ondersteunt STIN dit initiatief van harte.  Iedere patiënt beleeft boezemfibrilleren anders. Sommige patiënten hebben last van klachten, voor anderen verloopt het boezemfibrilleren zonder dat te merken. Van verschillende bezoekers van de website boezemfibrilleren.nl hebben we vragen gekregen over ablatietechnieken en mogelijke risico’s. Cardioloog Dr. Yuri Blaauw zal uitleg geven over dit onderwerp.